สมหมาย เกาฏีระ

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สมหมาย เกาฏีระ หรือ บิ๊กเต้ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ตุลาการศาลทหารสูงสุด[1] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด , อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[2] กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 140/2557 [3] นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์[4]อดีตราชองครักษ์พิเศษ[5]

สมหมาย เกาฏีระ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
ถัดไป พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 มีนาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
คู่สมรส พลตรีหญิง รัชดา เกาฏีระ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

การศึกษาแก้ไข

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จากนั้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 รุ่นเดียวกับ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม , พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ , พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 รุ่นเดียวกับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

การรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2549 เจ้ากรมยุทธบริการทหาร[6]
 • พ.ศ. 2551 ปลัดบัญชีทหาร[7]
 • พ.ศ. 2554 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด[8]
 • พ.ศ. 2555 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา[9]
 • พ.ศ. 2557 เสนาธิการทหาร[10]
 • พ.ศ. 2558 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด[11]

รางวัลแก้ไข

 • พ.ศ. 2557 รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาพัฒนาสังคม[12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
 3. http://www.opm.go.th/imageopm/nps/nps6950.pdf
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๓ ตอน ๕๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๕ ตอน พิเศษ ๑๖๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙ ตอน พิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 12. รายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักดาว ประจำปี 2557 เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๑, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๖, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑๖ มกราคม ๒๕๒๗
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓


ก่อนหน้า สมหมาย เกาฏีระ ถัดไป
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร    
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
  พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์