สมภพ จันทรประภา


สมภพ จันทรประภา เป็นข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นผู้ประพันธ์ประพันธ์กลอนสุภาพ ๔ บท จากพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรแล้ว ทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยที่จะทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้

นายสมภพ จันทรประภา เป็นผู้แต่งหนังสือ "สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ " พระประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

สมภพ จันทรประภา เป็นนิสิตเก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข