นายสมนเล๊าะ โปขะรี (เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2483) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 2 สมัย

สมนเล๊าะ โปขะรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2483 (80 ปี)
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
คู่สมรส นางยุพิน โปขะรี

ประวัติแก้ไข

นายสมนเล๊าะ โปขะรี เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2483 เป็นบุตรของนายโหยบ กับนางบุงอ โปขะรี[1] สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นกำนันในอำเภอจะนะ และสมาชิกสภาจังหวัดสงขลา ใน พ.ศ. 2523 ต่อมาลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สมนเล๊าะ โปขะรี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง