สมชาย แสวงการ

นักการเมืองชาวไทย

ดร.สมชาย แสวงการ (ชื่อเล่น เอ๋; เกิด 12 เมษายน พ.ศ. 2505) เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 11 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า

สมชาย แสวงการ
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 เมษายน พ.ศ. 2505 (62 ปี)
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองอิสระ

นายสมชาย แสวงการ จบการศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม

ประสบการณ์การทำงาน

แก้
 • อาจารย์พิเศษ ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฝรั่งเศส 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [1]- 5 มีนาคม 2567
 • ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 • กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
 • สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567
 • สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[2] – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • สมาชิกวุฒิสภาจาก การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554 12 เมษายน พ.ศ. 2554[3] - 11 เมษายน พ.ศ. 2557
 • สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 จาก การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2551 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[4]- 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 • สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 28 มกราคม พ.ศ. 2551
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
 • นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2 สมัย พ.ศ. 2547-2548 , 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549[5]
 • อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็นเอ็นเรดิโอ จำกัด และผู้อำนวยการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
 • บรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • กรรมการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ฝรั่งเศสครั้งที่ 1/2565
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ แก้ไขคำผิดพระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, 9 กันยายน 2557
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
 5. สมชาย แสวงการลาออก
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๐, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้