สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (ราชบัณฑิต) เป็นนักวิชาการ และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการต่าง ๆ มากมาย และมีการจดสิทธิบัตรหลายชิ้นงาน รวมถึงได้รับรางวัลด้านงานวิจัยต่าง ๆ อีกหลายรางวัล เช่น UNESCO Science Prize ปี 2003, รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2543, รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2539 เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
เกิดประเทศไทย
สัญชาติไทย
อาชีพนักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์
ผลงานเด่นRenewable Energy, Drying Technology
แบบแผนการกล่าวถึงวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีพลังงาน
ตำแหน่งราชบัณฑิต, ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลUNESCO Science Prize 2003

ประวัติการศึกษา แก้


ประวัติการทำงาน แก้

เกียรติคุณ แก้

 • 1996 Distinguished researcher award (engineering and Research industry)
 • 1996 TRF (Thailand Research Fund) Senior Scholar 1996-1999
 • 1996 Outstanding Alumin of Khon-Kaen University
 • 1997 Foudation Member, Thai Academy of Sciences and Technolgy
 • 1997 The 1st prize of the competetion in agricultural machinery invention held by Ministry of Science, Tech. and Envi. - Mobile fluidized bed paddy dryer
 • 1998 Fellow of the Royal Institute of Thailand
 • 1999 Medal award for significant contribution to the development of drying technology from the 1st Asia-Australia Drying Conference, 1999
 • 2000 TRF (Thailand Research Fund) Senior Scholar 2000-2003
 • 2000 Outstanding Scientist Award
 • 2001 Finalist for ASEAN Outstanding Scientist and Technologist Award (AOSTA)
 • 2003 UNESCO Science Prize 2003 - Renewable Energy, Drying Technology
 • 2008 Innovation in Drying Research - academic achievement in drying research -Ajinomoto Co, Japan
 • 2009 Arun S. Mujumdar Medal and Award Plaque for Outstanding Drying R&D and Mentorship จาก 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC09)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๕, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๙, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2021-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๑๒๙, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๕๐, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

[1][2]

 1. http://www.royin.go.th/?parties=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%82%E0%B8%AA
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-05. สืบค้นเมื่อ 2020-05-17.