สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ

สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Council on Monuments and Sites) หรือ อิโคโมส (ICOMOS) คือ องค์การวิชาชีพทางมรดกวัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งมีเป้าหมายการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองโบราณสถานในลักษณะขององค์การนอกรัฐบาล ที่จะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของ UNESCO และคณะกรรมการมรดกโลก

สัญลักษณ์ของ ICOMOS

อิโคโมสมีหน้าที่สำคัญคือเป็นองค์กรที่ดำเนินการประเมินคุณค่าและศักยภาพของโบราณสถานที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกทุกแหล่งก่อนจะนำเสนอต่อ UNESCO เพื่อประกาศขึ้นทะเบียน มรดกโลกอิโคโมส (ICOMOS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 40 ปีที่แล้ว คือในปีค.ศ. 1965 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หลังจากการประกาศกฎบัตรเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน “เวนิชชาร์เตอร์” 1 ปี

ปัจจุบันสำนักงานของฝ่ายเลขานุการ ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข