สนธิสัญญาควบคุมอาวุธบนพื้นสมุทร

สนธิสัญญาควบคุมอาวุธบนพื้นสมุทร (อังกฤษ: Seabed Arms Control Treaty) หรือ สนธิสัญญาพื้นสมุทร (อังกฤษ: Seabed Treaty) เป็นความตกลงพหุภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และอีก 84 ประเทศ ซึ่งห้ามจัดวางอาวุธนิวเคลียร์ หรือ "อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง" บนพื้นสมุทร (seabed) ใกล้จากแนวชายฝั่ง 12 ไมล์ (22.2 กม.) สนธิสัญญาดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประเทศผู้ลงนามสังเกตการณ์ "กิจกรรม" พื้นสมุทรทั้งหมดของประเทศผู้ลงนามรายอื่นที่อยู่นอกเหนือเขต 12 ไมล์ เพื่อยืนยันการปฏิบัติตาม

สนธิสัญญาควบคุมอาวุธบนพื้นสมุทร
สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามจัดวางอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงอื่น บนพื้นสมุทร และพื้นมหาสุมทร กับทั้งใต้ดินแห่งพื้นสมุทรและพื้นมหาสุทรดังกล่าว
Seabed Arms Control Treaty parties.svg
ประเทศที่ให้สัตยาบันและลงนามสนธิสัญญา
  เข้าร่วม
  ลงชื่อในสนธิสัญญา แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน
  ไม่ได้เข้าร่วม
วันลงนาม11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1971
วันมีผล18 พฤษภาคม 1972
เงื่อนไข22 ประเทศให้สัตยาบัน (รวมถึงรัฐอาณานิคม)
ผู้ลงนาม84
ภาคี94[1] (ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2014)
ผู้เก็บรักษารัฐบาลสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร และสหภาพโซเวียต
ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, สเปน และจีน
Seabed Arms Control Treaty ที่ วิกิซอร์ซ

สนธิสัญญาดังกล่าวมีชื่อเต็มว่า "สนธิสัญญา ว่าด้วยการห้ามจัดวางอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงอื่น บนพื้นสมุทร และพื้นมหาสุมทร กับทั้งใต้ดินแห่งพื้นสมุทรและพื้นมหาสุทรดังกล่าว" (Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof)

เช่นเดียวกับสนธิสัญญาแอนตาร์กติก สนธิสัญญาอวกาศ และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาควบคุมอาวุธบนพื้นสมุทรนี้มุ่งห้ามนำความขัดแย้งระหว่างประเทศและอาวุธนิวเคลียร์เข้าสู่ดินแดนที่ปลอดสิ่งดังกล่าวอยู่ตราบบัดนี้ อย่างไรก็ตาม การบรรลุความตกลงเกี่ยวกับพื้นท้องทะเลนี้ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ไม่ได้เจรจากันในการวางกรอบอีกสองความตกลงข้างต้น

สนธิสัญญาดังกล่าวเปิดให้ลงนามในวอชิงตัน ดี.ซี., ลอนดอน และมอสโก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1971 และมีผลบังคับใช้เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1972 เมื่อสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพโซเวียต และอีกมากกว่า 22 ประเทศ ได้รับมอบสัตยาบันสาร

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  1. "Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof". United Nations Office for Disarmament Affairs. สืบค้นเมื่อ 2015-02-13.