สถิติโลกเป็นผลงานที่ดีที่สุดในโลกที่ได้บันทึกและยอมรับอย่างเป็นทางการเช่นทักษะเฉพาะตัวหรือกีฬา บันทึกสถิติโลกกินเนสส์เป็นหนังสือที่รวบรวมบันทึกที่สุดในโลกทุกประเภทตั้งแต่ความสำเร็จจนไปถึงแย่ที่สุด ธรรมชาติที่สุดขั้วและอื่น ๆ

วัฒนธรรมแก้ไข

ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งประเทศที่การทำลายสถิติโลกกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในระดับชาติ[1] ในประเทศอินเดียการทำลายสถิติโลกเป็นที่นิยมมาก ผู้ที่บันทึกสถิติในระดับโลกของอินเดียคือหนังสือบันทึกสถิติเลมคา (Limca Book of Records), บันทึกสถิติโลกยูนีค (Unique World Records) บันทึกสถิติโลกอินเดีย (World Records India)[2] และหนังสือบันทึกสถิติเอเชียบุ๊ค (Asia Book of Records)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Boulware, Jack (April 2006). "The World Record-Breaking Capital". Wired Magazine. สืบค้นเมื่อ 2008-09-01.
  2. Paavan Solanki (October 2015). "World Records India - Indian Book of World Records". worldrecordsindia.com. สืบค้นเมื่อ 2015-09-01.