สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ข้าราชสำนักและอดีตนายทหารอากาศชาวไทย (เกิด: พ.ศ. 2492)

พลอากาศเอก​ สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2492) เป็นอดีตนายทหารอากาศไทย ราชเลขานุการในพระองค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นประธาน รองประธาน และกรรมการในองค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคมที่ถือหุ้นโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(2 ปี 179 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2561
(6 ปี 99 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้าจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 มกราคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
คู่สมรสประภาวัฒน์ สุขวิมล
ความสัมพันธ์ต่อศักดิ์ สุขวิมล (น้องชาย)
การศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลายมือชื่อ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพอากาศไทย
ยศ พลอากาศเอก

ชีวิตในช่วงแรก

แก้

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี มีพี่น้องร่วมกัน 5 คน โดยน้องคนสุดท้องของครอบครัว คือ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล​ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ [1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2515[2] จบโรงเรียนการบินกำแพงแสน รุ่น น.54-16-3 จบการอบรมที่โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 29 และวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27[3]

การรับราชการ

แก้

สถิตย์พงษ์เข้ารับราชการทหารยศเรืออากาศตรี จนถึง นาวาอากาศเอก[ต้องการอ้างอิง] จนกระทั่ง 1 เมษายน พ.ศ. 2539 เขาได้เป็นราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์ [4] พร้อมได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพลอากาศตรีในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน [5] เป็นพลอากาศโท ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542[6][7] ซึ่งต่อมาเมษายน พ.ศ. 2544 เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์ [8] พร้อมทั้งได้รับพระราชทานยศพลอากาศเอก ระบุเหตุผลคือ "รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ"[3]

ในปี พ.ศ. 2548 สถิตย์พงษ์ได้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ในตำแหน่งเทียบเท่ารองเลขาธิการพระราชวัง สังกัดสำนักพระราชวังเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในจำนวน 2 ราย[9] จนกระทั่งเป็นที่สนใจของสื่อจากการได้เป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารในปี พ.ศ. 2554[10] โดยก่อนหน้าจะได้รับตำแหน่ง เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การบินไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนกระทั่งลาออกในปี พ.ศ. 2556[11]ครบวาระ 3 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557[12][3]

จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์[3] จนในวันที่ 6 มิถุนายน เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 1 และประธานข้าราชบริพารในพระองค์[3] ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้ วันต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น 'สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์' ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ[3]

หลังจากนั้นเป็นต้นมา สถิตย์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งที่สำคัญคือ ประธานข้าราชบริพารในพระองค์ เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขานุการในพระองค์ ผู้รักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ประธานคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.[13]

งานองค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคม

แก้

สถิตย์พงษ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการองค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคมที่ถือหุ้นใหญ่โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนี้[3]

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

แก้

บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

แก้
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ธุรกิจด้านการลงทุนในเครือของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล
 • บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด ดำเนินกิจการให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท ศรีธรณี จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • บริษัท สยามสินธร จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่น และ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด จัดจำหน่ายและส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ให้กับสยามไบโอไซแอนซ์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รองประธานกรรมการ

แก้
 • คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • คณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

กรรมการ

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. คนใหม่ น้องชายเลขาธิการพระราชวัง
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 "พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ข้าราชบริพารผู้ถวายงานด้วยความซื่อสัตย์". BBC News ไทย. 2 January 2021.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๕)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๒ ง หน้า ๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔ ง หน้า ๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑ ง หน้า ๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
 11. รายงานประจำปี 2556
 12. "รายงานประจำปี การบินไทย 2557" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-09-26. สืบค้นเมื่อ 2018-06-13.
 13. ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
 14. "คณะกรรมการบริษัท | SCBX". scbx.com.
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ข หน้า ๑, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๕
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๒๙, ๕ มกราคม ๒๕๔๙
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๔ ง หน้า ๔๙๐๓, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ก่อนหน้า สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ถัดไป
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา    
เลขาธิการพระราชวัง
(12 มีนาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง