สถาปัตยสวนศาสตร์

สถาปัตยสวนศาสตร์ (อังกฤษ: Architectural Acoustics) ศาสตร์ด้านเสียงที่เกี่ยวข้องในสถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เสียงภายในอาคารมีคุณภาพที่ดี เนื้อหาโดยรวมจะเกี่ยวข้อง การป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร, การป้องกันเสียงจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่อยู่ภายในอาคาร, การปรับปรุงเพื่อลดเสียงก้อง-เสียงสะท้อนภายในอาคาร, การป้องกันเสียงกระแทก เสียงเดินจากชั้นบน, การปรับปรุงคุณภาพเสียงภายใน หอประชุม ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องบันทึกเสียง ห้องเรียน สำนักงาน โรงภาพยนตร์ และห้องอื่นๆภายในอาคาร

ภาพรวมสถาปัตยสวนศาสตร์
ภาพรวมสถาปัตยสวนศาสตร์

การป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารแก้ไข

การป้องกันเสียงจากภายนอก (External Noise)[1] เสียงภายนอกได้แก่ ฝนตก, รถยนต์, เสียงจราจร, เสียงเครื่องบิน สามารถแก้ไขได้ โดยการ เสริมผนังเพื่อกันเสียง, ติดตั้งฉนวนกันเสียงใต้หลังคา, การติดตั้งฝ้าเพดานกันเสียง, การติดตั้งประตูกันเสียง, การติดตั้งหน้าต่างกันเสียง, การใช้ กระจกกันเสียง เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร

การป้องกันเสียงรบกวนจากภายในอาคารแก้ไข

การป้องกันเสียงจากภายใน (Interior Noise) เสียงรบกวนจากภายในอาคารเอง เช่น เสียงพูดคุยจากห้องอื่นๆ สามารถแก้ไขได้โดยการทำ ผนังกันเสียง, ประตูกันเสียง

การป้องกันเสียงเดิน เสียงกระแทกจากชั้นบนแก้ไข

การป้องกันเสียงกระแทก (Impact Noise)[2] สามารถทำได้โดยการแก้ไขพื้นชั้นบน ลดเสียงกระแทก โดยการปูพรม หรือ เสริมพื้นชั้นบน หรือ ทำฝ้าเพดานกันเสียงที่ชั้นล่าง ฯลฯ

การป้องกันเสียงจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่อยู่ภายในอาคารแก้ไข

เสียงจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร (Mechanical Noise) สามารถทำได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน ประเภทสปริง (Spring Isolator, Noise Isolator) หรือ ยางรองสั่นสะเทือน ใต้เครื่องจักร

การปรับปรุงเพื่อลดเสียงก้อง-เสียงสะท้อนภายในอาคารแก้ไข

การปรับปรุงเพื่อลดเสียงก้อง-เสียงสะท้อนภายในอาคาร (Reverberation) เสียงก้อง-เสียงสะท้อน เกิดจากพื้นที่ผิวของห้องนั้นๆ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุสะท้อนเสียง การแก้ไขสามารถทำได้หลายวิธีการ เช่น กรุ แผ่นซับเสียง หรือ ปูพรมในห้อง หรือ ปรับลดปริมาตรห้องให้เล็กลง ฯลฯ

การปรับปรุงคุณภาพเสียงภายในห้องแก้ไข

คุณภาพเสียงในห้อง นั้น มีความเกี่ยวข้อง กับ หลายๆองค์ประกอบของห้อง ดังนั้น การแก้ไขจึงต้องทำในหลายๆส่วน เช่น การเลือกวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับเสียง, การออกแบบรูปทรงห้อง, การใช้ประตูกันเสียง ผนังกันเสียง, การใช้วัสดุสะท้อนเสียงในบางจุด รวมถึงการเลือกระบบปรับอากาศที่มีเสียงเบา

อ้างอิงแก้ไข

  1. Exterior Noise, Noise control in the building envelope.
  2. dB Cover, What is The Impact Sound Noise.