สถาปัตยกรรมกอทิกแบบอิตาลี

สถาปัตยกรรมกอธิคอิตาลี (อังกฤษ: Italian Gothic architecture) สถาปัตยกรรมกอธิค[1]มาถึงอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ลักษณะสถาปัตยกรรมกอธิคของอิตาลีเป็นลักษณะที่แปลกออกไปจากลักษณะที่วิวัฒนาการในฝรั่งเศสที่เป็นต้นตอของสถาปัตยกรรมกอธิค และ ในประเทศยุโรปอื่นๆ การแก้ปัญหาหรือวิวัฒนาการทางเทคนิคของการก่อสร้างมหาวิหารของฝรั่งเศสมิได้เข้ามาถึงอิตาลี สถาปนิกอิตาลีพอใจที่จะรักษาประเพณีการก่อสร้างที่วางกันไว้ในคริสต์ศตวรรษก่อนหน้านั้น ในด้านความสวยงามการสร้างสิ่งก่อสร้างให้สูงขึ้นไม่ใช่หัวใจสำคัญของการก่อสร้างในอิตาลี

มหาวิหารเซนต์ฟรานซิสแห่งอาซิซิ
มหาวิหารเซียนา

ลำดับสมัยของสถาปัตยกรรมกอธิคอิตาลี

แก้

สมัยของสถาปัตยกรรมกอธิคอิตาลีแบ่งออกเป็น:

  • การวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมซิสเตอร์เชียน
  • สถาปัตยกรรมกอธิคตอนต้น (Early Gothic) (ราว ค.ศ. 1228-ค.ศ. 1290)
  • สถาปัตยกรรมกอธิคตอนกลาง (Mature Gothic) (ราว ค.ศ. 1290-ค.ศ. 1385)
  • สถาปัตยกรรมกอธิคตอนปลาย หรือ (ราว ค.ศ. 1385-คริสต์ศตวรรษที่ 16)

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมกอธิคอิตาลี