สถาบันจอห์น เอฟ. เคนเนดีเพื่อศิลปะการแสดง

สถาบันจอห์น เอฟ. เคนเนดีเพื่อศิลปะการแสดง หรือเรียกสั้นๆ ว่า ศูนย์เคนเนดี (อังกฤษ: John F. Kennedy Center for the Performing Arts หรือ John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts หรือ Kennedy Center) เป็นโรงละครแห่งชาติตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโพโตแม็คติดกับวอเตอร์เกทคอมเพล็กซ์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเอ็ดเวิร์ด เดอร์เรลล์ สโตน (Edward Durrell Stone) เป็นสถาปนิก เปิดเพื่อการแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อค.ศ. 1971

สถาบันจอห์น เอฟ. เคนเนดี
เพื่อศิลปะการแสดง
John F. Kennedy Center for
the Performing Arts
Kennedy Center at Sunset.jpg
สถาบันจอห์น เอฟ. เคนเนดี เพื่อศิลปะการแสดง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโรงละคร
เมืองวอชิงตัน ดี.ซี.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การก่อสร้าง
สถานะปิดปรับปรุง
เริ่มสร้างค.ศ. 1964
ปรับปรุงค.ศ. 1991- ค.ศ. 1992
ผู้ออกแบบ/ตกแต่ง
สถาปนิกเอ็ดเวิร์ด เดอร์เรลล์ สโตน
ข้อมูลอื่น
เว็บไซต์สถาบันจอห์น เอฟ เคนเนดีเพื่อศิลปะการแสดง

ศูนย์เคนเนดีเป็นองค์การที่เป็นเอกลักษณ์ในการแสดงถึงความร่วมมือของรัฐบาลและเอกชนเพราะตัวสิ่งก่อสร้างเป็นทั้งอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดีและโรงละครแห่งชาติซึ่งครอบคลุมการให้การศึกษาและเผยแพร่การศึกษาซึ่งได้รับเงินทุนเกือบทั้งหมดจากการขายตั๋วการแสดงและทุนที่ได้รับจากเอกชน, บริษัท, และองค์การส่วนบุคคล

ตัวสิ่งก่อสร้างออกแบบโดยสถาปนิกเอ็ดเวิร์ด เดอร์เรลล์ สโตน และสร้างโดยผู้รับเหมาจอห์น แม็คเชน (John McShain) จากฟิลาเดลเฟีย ศูนย์เคนเนดีบริหารโดยสถาบันสมิธโซเนียนโดยได้รับเงินงบประมาณทุกปีจากรัฐบาลกลางในการบำรุงรักษาและบริหารตัวสิ่งก่อสร้าง


อ้างอิงแก้ไข