สถานี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก สถานีสัญญาณ)

สถานี หมายถึงศูนย์รวมหรือที่ตั้ง ของที่ทำการหรือจุดให้บริการ อาจหมายถึง