สถานีย่อย:ภูมิศาสตร์

(เปลี่ยนทางจาก สถานีย่อย:Geography)
ภูมิศาสตร์
Geography
โครงการสถานีย่อยบทความที่ต้องการการเข้าชมหน้า
ภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์มนุษย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เทคโนโลยีภูมิศาสตร์‎ภูมิศาสตร์แบ่งตามทวีปภูมิศาสตร์แบ่งตามประเทศ
ทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียโอเชียเนียทวีปแอนตาร์กติกมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอาร์กติกมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกContinents vide couleurs.png
เกี่ยวกับภาพนี้

ลองกดตำแหน่งต่าง ๆ บนแผนที่

แก้ไข   

ภูมิศาสตร์คืออะไร

ภูมิศาสตร์ คือศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นผิวโลกอาทิ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผลและคน รวมทั้งการกระจายของสิ่งต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ หรือก็คือศึกษาปรากฏการณ์ทางกายภาพและมนุษย์ ที่เกิดขึ้น ณ บริเวณที่ทำการศึกษา รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบเช่น พื้นดิน พื้นน้ำ อากาศรวมทั้งใต้ดินหรือทุก ๆ สิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราทั้งหมดทั้งสามมิติเรียกง่าย ๆ ได้ว่าพื้นที่

คำว่าภูมิศาสตร์ในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Geo + Graphein ซึ่งแปลว่าการบรรยายเกี่ยวกับโลก

หลายๆคนอาจสงสัยว่าภูมิศาสตร์เรียนรู้แล้วจะนำไปใช้อะไรได้บ้าง หรือบางคนอาจพูดว่าทำไมต้องเรียนด้วย จริง ๆ แล้วความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเนื่องจากการศึกษาเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์นั้นจะช่วยให้เรารู้เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเราซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับตัวให้อยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้

แก้ไข   

บทความแนะนำ

Earth Eastern Hemisphere.jpg

Cscr-featured.svgโลก (อังกฤษ: Earth) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์ และเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิต จากการวัดอายุด้วยกัมมันตรังสีและแหล่งหลักฐานอื่นได้ความว่าโลกกำเนิดเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อน โลกมีอันตรกิริยะเชิงโน้มถ่วงกับวัตถุอื่นในอวกาศโดยเฉพาะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ซึ่งเป็นดาวบริวารถาวรหนึ่งเดียวของโลก โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365.26 วัน เรียกว่า ปี ซึ่งระหว่างนั้นโลกโคจรรอบแกนตัวเองประมาณ 366.26 รอบ

แกนหมุนของโลกเอียงทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ บนผิวโลก อันตรกิริยาความโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ก่อให้เกิดน้ำขึ้นลงมหาสมุทร ทำให้การหมุนบนแกนของโลกมีเสถียรภาพ และค่อย ๆ ชะลอการหมุนของโลก โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นสูงสุดในระบบสุริยะและใหญ่สุดในดาวเคราะห์คล้ายโลก 4 ดวง

ธรณีภาคของโลกแบ่งออกได้เป็นหลาย ๆ ส่วน เรียกว่าแผ่นธรณีภาค ซึ่งย้ายที่ตัดผ่านพื้นผิวตลอดเวลาหลายล้านปี ร้อยละ 71 ของพื้นผิวโลกปกคลุมด้วยน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทร อีกร้อยละ 29 ที่เหลือเป็นแผ่นดินประกอบด้วยทวีปและเกาะซึ่งมีทะเลสาบ แม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นจำนวนมากกอปรเป็นอุทกภาค บริเวณขั้วโลกทั้งสองปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติก และน้ำแข็งทะเลของแพน้ำแข็งขั้วโลก บริเวณภายในของโลกยังคงมีความเคลื่อนไหวโดยมีแก่นชั้นในซึ่งเป็นเหล็กในสถานะของแข็ง มีแก่นเหลวชั้นนอก อ่านต่อ...

บทความแนะนำทั้งหมด

แก้ไข   

ภาพแนะนำ

ดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำลีนา
ภาพถ่ายจากดาวเทียมของดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำลีนา
ภาพแนะนำทั้งหมด

แก้ไข   

รู้ไหมว่า

แก้ไข   

แนะนำเครืองมือ

Kurvimeter 1 fcm.jpg

เคอร์วิมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระยะทางหรือความยาวของเส้นในแผนที่ คอร์วิมิเตอร์ประกอบไปด้วยล้อขนาดเล็กบริเวณปลายด้ามจับด้านล่างและมีหน้าปัดบอกค่าบริเวณกลางด้ามจับ เวลาใช้จะใช้ล้อวิ่งไปตามเส้นตรงเส้นโค้งในแผนที่เพื่อวัดความยาวของเส้น เครื่องมือนี้ถูกใช้กันมากในการวัด เส้นถนน แม่น้ำและเส้นอื่น ๆ ที่ปรากฏบนแผนที่ทั้งนี้เคอร์วิมิเตอร์ยังสามารถบอกเป็นค่าได้ทั้ง เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร ไมล์และอื่น ๆ

แนะนำเครืองมือทั้งหมด

แก้ไข   

เดือนนี้ในอดีต

Ferdinand Magellan

เดือนนี้ในอดีตทั้งหมด
แก้ไข   

หมวดหมู่

แก้ไข   

ประเทศตามภูมิภาค

ประเทศคือการแบ่งเขตการปกครองทางในภูมิศาสตร์การเมืองโดยในปัจจุบันนี้มีประเทศบนโลกทั้งหมด 196 ประเทศโดยอยู่ในทวีปเอเชีย 48 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 54 ประเทศ ทวีปอเมริกาเหนือ 22 ประเทศ ทวีปอเมริกาใต้ 13 ประเทศ ทวีปยุโรป 45 ประเทศ และโอเชียเนีย 14 ประเทศ ประเทศที่ยังไม่ได้รับการยอมรับ 8 ประเทศ และมีดินแดน 79 ดินแดน

โดยมีประเทศแบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆดังนี้

แอฟริกาเหนือ/แอฟริกากลาง/แอฟริกาตะวันออก แอฟริกาตะวันตก/แอฟริกาใต้ ยุโรปตะวันตก/ยุโรปเหนือ/สแกนดิเนเวีย ยุโรปตะวันออก/ยุโรปใต้


เอเชียตะวันตก/เอเชียกลาง เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้/ตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปอเมริกาเหนือ/อเมริกากลาง/แคริเบียน ทวีปอเมริกาใต้/โอเชียเนีย
เมืองหลวง/เมืองสำคัญ แผนที่/ทิศทาง ภูเขา/แม่น้ำ/ทะเล/มหาสมุทร อื่น ๆ
แก้ไข   

ทวีป

ทวีป หมายถึง แผ่นดินขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันบนพื้นโลก การแบ่งทวีปในโลกไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน โดยทั่วไปทวีป ต้องเป็นพื้นกว้างใหญ่ ไม่รวมพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำ และมีเขตแดนเด่นชัดในทางภูมิศาสตร์ โดย แบ่งออกเป็น 7 ทวีป คือ ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปยุโรป และ ทวีปโอเชียเนีย

Antarctica (orthographic projection).svg
ทวีปแอนตาร์กติกา
Afro-Eurasia (orthographic projection) political.svg
ทวีปแอฟโฟร-ยูเรเชีย
Americas (orthographic projection).svg
ทวีปอเมริกา
Australia (orthographic projection).svg
ทวีปออสเตรเลีย
Africa (orthographic projection).svg
ทวีปแอฟริกา
Eurasia (orthographic projection).svg
ทวีปยูเรเชีย
North America (orthographic projection).svg
ทวีปอเมริกาเหนือ
Oceania (orthographic projection).svg
โอเชียเนีย
Europe (orthographic projection).svg
ทวีปยุโรป
Asia (orthographic projection).svg
ทวีปเอเชีย
South America (orthographic projection).svg
ทวีปอเมริกาใต้
มหาทวีป
กอนด์วานา • ลอเรเชีย • แพนเจีย • รอดิเนีย
แก้ไข   

ภูมิภาค

แก้ไข   

ช่วยเราได้

ลองกด ตรงนี้ เพื่อล้างเซิร์ฟเวอร์แคชของหน้านี้
(วันที่ 16 เมษายน เวลา 01:36)
ภูมิศาสตร์บนวิกิข่าว
ข่าว
ภูมิศาสตร์บนวิกิคำคม
คำคม สุภาษิต
ภูมิศาสตร์บนคอมมอนส์
รูปภาพ
ภูมิศาสตร์บนวิกิซอร์ซ
เอกสารต้นฉบับ
ภูมิศาสตร์บนวิกิตำรา
ตำราและคู่มือ
แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ