สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูล ณ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 22:00 น.

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ (2565)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก/กลาง (2565)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก (2565)

มหาสมุทรอินเดียเหนือ (2565)

เมดิเตอร์เรเนียน (2564–65)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรอินเดียตะวันตก-ใต้ (2564–65)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

ภูมิภาคออสเตรเลีย (2564–65)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ (2564–65)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (2564–65)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

หมายเหตุ: ชื่อที่เป็นตัวเอียงคือแอ่งที่ไม่ถูกจัดแบ่งอย่างเป็นทางการ