สถานีย่อย:พายุหมุนเขตร้อน/พายุหมุนเขตร้อนในปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูล ณ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:00 น.

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ (2565)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก/กลาง (2565)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก (2565)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรอินเดียเหนือ (2565)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

เมดิเตอร์เรเนียน (2565–66)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรอินเดียตะวันตก-ใต้ (2565–66)

ภูมิภาคออสเตรเลีย (2565–66)

มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ (2565–66)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

มหาสมุทรแอตแลนติกใต้ (2565–66)

ไม่มีพายุในปัจจุบัน

หมายเหตุ: ชื่อที่เป็นตัวเอียงคือแอ่งที่ไม่ถูกจัดแบ่งอย่างเป็นทางการ