สถานีจอมทอง

สถานีจอมทอง (อังกฤษ: Chom Thong Station, รหัส 5005,RS12) เป็น ป้ายหยุด รถไฟระดับดินและ สถานีรถไฟลอยฟ้าในเส้นทาง ทางรถไฟสายแม่กลองและ รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม

ป้ายหยุดรถไฟชานเมือง ป้ายหยุดจอมทองแก้ไข

จอมทอง
Chom Thong
ป้ายหยุดรถไฟชานเมือง
ที่ตั้งหลังวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร (จอมทอง) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ชานชาลา1
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างระดับดิน
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี5005
ประวัติ
เปิดให้บริการ29 ธันวาคม พ.ศ. 2447

แผนผังของสถานีแก้ไข

G
ชานชาลา
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย, ขวา
ชานชาลา 1 (รถมาทางขวา)  รฟท. แม่กลอง  มุ่งหน้า สถานีวงเวียนใหญ่
(รถมาทางซ้าย)  รฟท. แม่กลอง  มุ่งหน้า สถานีรถไฟมหาชัย
G
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ถนนริมทางรถไฟ

ตารางเวลาการเดินรถ [1]แก้ไข

เที่ยวไปแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง จอมทอง ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช4311 วงเวียนใหญ่ 06.25 06:32 มหาชัย 07.27
ช4321 วงเวียนใหญ่ 07.00 07:07 มหาชัย 07.58 พ่วงตู้ปรับอากาศ
ช4341 วงเวียนใหญ่ 07.40 07:52 มหาชัย 08.39
ช4343 วงเวียนใหญ่ 12.15 12:22 มหาชัย 13.10
ช4317 วงเวียนใหญ่ 15.25 15:32 มหาชัย 16.27
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวกลับแก้ไข

ขบวนรถ ต้นทาง จอมทอง ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช4303 มหาชัย 06.53 06:45 วงเวียนใหญ่ 05.55 พ่วงตู้ปรับอากาศ
ช4303 มหาชัย 06.25 07:18 วงเวียนใหญ่ 07.28
ช4303 มหาชัย 07.00 07:46 วงเวียนใหญ่ 07.56
ช4312 มหาชัย 09.03 08:54 วงเวียนใหญ่ 08.00
ช4321 มหาชัย 11.38 11:29 วงเวียนใหญ่ 10.40
ช4303 มหาชัย 13.15 14:03 วงเวียนใหญ่ 14.13 พ่วงตู้ปรับอากาศ
ช4321 มหาชัย 14.25 15:09 วงเวียนใหญ่ 15.18
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง สถานีจอมทองแก้ไข

จอมทอง
Chom Thong
สถานีรถไฟฟ้าชานเมือง
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
สาย สายสีแดงเข้ม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนถนนเอกชัย, ซอยเอกชัย 4
เขต/อำเภอเขตจอมทอง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา2
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีRS12
ทางออก2
บันไดเลื่อน-
ลิฟต์-
ประวัติ
เปิดให้บริการ
เวลาให้บริการ-

สถานีจอมทอง (อังกฤษ: Chom Thong Station, รหัส RS12) เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าในเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม

ที่ตั้งแก้ไข

แผนผังสถานีแก้ไข

U2
ชานชาลา
ชานชาลา 1  รฟท. แม่กลอง  ปลายทาง สถานีมหาชัย
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 2  รฟท. แม่กลอง  ปลายทาง สถานีวงเวียนใหญ่
ชานชาลา 9  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีธรรมศาสตร์รังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 10  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีมหาชัย
G
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ระดับถนน
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก , ชั้นขายบัตรโดยสาร
ถนนเอกชัย, ซอยเอกชัย 4

หมายเหตุ : หมายเลขชานชลาอ้างอิงตามหมายเลขชานชลาในสถานีกลางบางซื่อ

รูปแบบของสถานีแก้ไข

ทางเข้า-ออกแก้ไข

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงเข้ม
ชานชาลาที่ 9
RN14 ธรรมศาสตร์รังสิต จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
ขบวนสุดท้ายเชื่อมต่อสายสีแดงอ่อน -
ชานชาลาที่ 10
RS24 มหาชัย จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์
นักขัตฤกษ์

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีวุฒากาศ
มุ่งหน้า สถานีธรรมศาสตร์รังสิต
   สายสีแดงเข้ม    สถานีวัดไทร
มุ่งหน้า สถานีมหาชัย

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

  1. ตรางเดินรถไฟสายแม่กลอง ช่วงวงเวียนใหญ่-มหาชัย