สตรีเหล็ก 2 เป็นภาพยนตร์ไทย ภาคต่อของ สตรีเหล็ก กำกับโดยยงยุทธ ทองกองทุน ภาพยนตร์ทำรายได้ 71.10 ล้านบาท[1]

สตรีเหล็ก 2
กำกับยงยุทธ ทองกองทุน
เขียนบทฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์
จิระ มะลิกุล
ยงยุทธ ทองกองทุน
นักแสดงนำเจษฎาภรณ์ ผลดี
สหภาพ วีระฆามินทร์,
กกกร เบญจาธิกูล
โจโจ้ ไมอ็อคชิ
ชัยชาญ นิ่มพูลสวัสดิ์
พรหมสิทธิ์ สิทธิจำเริญคุณ
สุทธิพงศ์ สิทธิจำเริญคุณ
อนุชา ฉัตรแก้ว
สิริธนา หงษ์โสภณ
อภิชาติ วงษ์กาวี
หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ
ปีเตอร์ ไมอ็อคชิ
สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ
วิเชียร ฤกษ์ไพศาล
กำกับภาพสยมภู มุกดีพร้อม
ผู้จัดจำหน่ายไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์
โมโน ฟิล์ม
วันฉาย7 มีนาคม, พ.ศ. 2546
ประเทศประเทศไทย
ภาษาไทย
ก่อนหน้านี้สตรีเหล็ก
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดง แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้