สงครามสืบราชบัลลังก์โปแลนด์

สงครามสืบราชบัลลังก์โปแลนด์ (ค.ศ. 1733 - 1738) เป็นสงครามครั้งใหญ่ของชาวยุโรปซึ่งปะทุขึ้นจากสงครามกลางเมืองในประเทศโปแลนด์ อันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการสืบราชสมบัติต่อจากพระเจ้าออกุสตุสที่ 2 แห่งโปแลนด์ ความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายเป็นวงกว้างจากการที่ชาติมหาอำนาจยุโรปต่างให้การสนับสนุนคู่ขัดแย้งแต่ละฝ่ายโดยมุ่งหวังเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติของตนเองเป็นหลัก ฝรั่งเศสและสเปน ซึ่งเป็นชาติที่มีกษัตริย์ผู้ปกครองจากราชวงศ์บูร์บงร่วมกัน พยายามทดสอบกำลังอำนาจของราชวงศ์ฮับส์บูร์กแห่งออสเตรียที่มีอยู่ในยุโรปตะวันตก ราชอาณาจักรปรัสเซียเองก็ทำเช่นเดียวกัน ขณะที่ฝ่ายซัคเซินและรัสเซียได้เคลื่อนพลเพื่อสนับสนุนชัยชนะของโปแลนด์ในตอนท้าย การสู้รบที่เกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในโปแลนด์ได้นำผลไปสู่การขึ้นเสวยราชสมบัติของออกุสตุสที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่รัสเซียและซัคเซิน โดยได้รับการสนับสนุนทางการเมืองจากราชวงศ์ฮับส์บูร์ก

สงครามสืบราชบัลลังก์โปแลนด์
Depiction of the 1734 Siege of Danzig by Russian and Saxon forces in 1734
กองทัพรัสเซีย-ซัคเซิน ปิดล้อมนครดานซิก, ค.ศ. 1734
วันที่ค.ศ. 1733–1738
สถานที่
ผล

สนธิสัญญาเวียนนา
ออกุสตุสที่ 3 ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งโปแลนด์

ราชวงศ์บูร์บงได้ดินแดนเพิ่มขึ้น
คู่สงคราม

โปแลนด์ฝ่าย:-
  สตานิสลาฟ เลสซีนสกี
ฝรั่งเศส (บูร์บง)
สเปน สเปน (บูร์บง)

ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย

โปแลนด์ฝ่าย:-     ออกุสตุสที่ 3
จักรวรรดิรัสเซีย รัสเซีย
จักรวรรดิออสเตรีย จักรวรรดิออสเตรีย (ฮับส์บูร์ก)
ซัคเซิน

 ปรัสเซีย
กำลัง
ทหาร200,000นาย ทหาร100,000นาย
ความสูญเสีย
เสียชีวิต27,300นาย เสียชีวิต15,000นาย

อ้างอิง

แก้
  •   บทความนี้ ประกอบด้วยข้อความจากสิ่งพิมพ์ซึ่งปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติChisholm, Hugh, บ.ก. (1911). สารานุกรมบริตานิกา ค.ศ. 1911 (11 ed.). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. {{cite encyclopedia}}: |title= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
  • Sutton, John L (1980). The King's honor & the King's Cardinal: the war of the Polish succession. University Press of Kentucky. ISBN 9780813114170.
  • Wilson, Peter Hamish (1998). German armies: war and German politics, 1648-1806. Routledge. ISBN 9781857281064.
  • Austrian-Hungarian Monarchy. Kriegsarchiv (1891). Geschichte des Kämpfe Österreichs: Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen: Nach den Feldacten und anderen authentischen Quellen [History of Austrian Battles: Campaigns of Prince Eugene of Savoy: from the field records and other authentic sources] (ภาษาเยอรมัน). Verlag des K.K. Generalstabes, in Commission bei C. Gerold's Sohn.
  • Colletta, Pietro; Horner, Ann Susan (translator) (1858). History of the kingdom of Naples, 1734-1825, with a suppl, Parts 1825-1856. {{cite book}}: |first2= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
  • Lindsay, J. O (1957). The New Cambridge Modern History. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 9780521045452.
  • Pajol, Charles Pierre (1881). Les guerres sous Louis XV [The Wars of Louis XV] (ภาษาฝรั่งเศส). Paris: Librairie de Firmin-Didot et Cie.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้