สครับ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สครับ อาจหมายถึง

อาจสะกดผิดจาก