ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมที่ทำการของหน่วยงานราชการ 29 หน่วย เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการบริหารพื้นที่ราชพัสดุและทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด[1][2] พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดอาคารในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ข้อมูลทั่วไป
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
เมืองเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประเทศ ไทย
พิกัด13°53′N 100°34′E / 13.883°N 100.567°E / 13.883; 100.567
เริ่มสร้างพ.ศ. 2548
แล้วเสร็จพ.ศ. 2551
ลูกค้ารัฐบาลไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แก้

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการศูนย์ราชการฯคือ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การจัดสรรพื้นที่ แก้

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) รวมหน่วยงานยุติธรรม แก้

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) รวมหน่วยงานราชการ แก้

อาคาร C (กำลังก่อสร้าง) แก้

อาคาร D (อาคารจอดรถ) แก้

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายการจราจรจากระบบขนส่งสาธารณะสู่ระบบ EV Shuttle Bus ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ระยะทาง 205 เมตร บริเวณชั้น 2 เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู[3]

พื้นที่อื่น ๆ แก้

 
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

อ้างอิง แก้

  1. http://www.dad.co.th
  2. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) พ.ศ. 2539-2548, สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548.
  3. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เปิดสกายวอล์กเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีชมพู ม.ค.นี้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้