นายศุภสิธ เตชะตานนท์ (ชื่อเดิม : ศุภสิทธิ์) (เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2485) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 6 สมัย

ศุภสิธ เตชะตานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2485 (77 ปี)
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
พรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐ
คู่สมรส ภาวิณี เตชะตานนท์
บุตร ศุภรุจ เตชะตานนท์

ประวัติแก้ไข

นายศุภสิธ เตชะตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2485 เป็นบุตรของนายสิงห์พล และ นางเมี่ยวเจ็ง เตชะตานนท์[1] สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท สมรสกับนางภาวิณี เตชะตานนท์ มีบุตรชาย 3 คน หนึ่งในนั้น คือ ศุภรุจ เตชะตานนท์ หรือ รุจ เดอะสตาร์ นักร้องชื่อดัง

งานการเมืองแก้ไข

ศุภสิธ เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองพล เมื่อ พ.ศ. 2517 [2] ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2539 รวม 6 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ศุภสิธ เตชะตานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคชาติไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคชาติไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคความหวังใหม่

อ้างอิงแก้ไข