องค์การค้าของ สกสค.

(เปลี่ยนทางจาก ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์)

องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นหน่วยงานสังกัด สกสค. (เดิมคือ คุรุสภา) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในชื่อ องค์การค้าของคุรุสภา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493[1] มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คุรุสภา และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่การศึกษาของชาติ โดยเป็นองค์การผู้เป็นเจ้าของ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นร้านค้าของรัฐบาล ที่จำหน่ายแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด

องค์การค้าของ สกสค.
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2493
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่2249 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • พัฒนะ พัฒนทวีดล, ผู้อำนวยการ (รักษาราชการแทน)
  • ภกร รงค์นพรัตน์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัดหน่วยงาน
เว็บไซต์www.suksapan.or.th

ประวัติ

แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2467 กระทรวงธรรมการ ทำการขอยืมที่ดินของพระยานรภักดี (เอม) ณ มหาไชย เพื่อเปิดเป็นร้านจำหน่ายแบบเรียนของกระทรวงฯ และในปีถัดมา (พ.ศ. 2468) กรมตรวจเงินแผ่นดิน มอบแท่นพิมพ์ และอาคารสถานที่แก่กระทรวงฯ เพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์ของกรมตำรา ในสังกัดกระทรวงฯ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2475 จึงเปิดเป็นสถาบันศึกษาวิชาการพิมพ์ มีชื่อว่า "โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยาราม"[2]

ในระยะเริ่มดำเนินการ องค์การค้าของคุรุสภา ได้รับโอนกิจการ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ร้านจำหน่ายสินค้าทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง[3] โดยรวมเอาโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยารามเข้ามาด้วย สำหรับทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท ใช้วิธีกู้ยืมจากกรมการศาสนา กับคณะลูกเสือแห่งชาติ[4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให้โอนสังกัดขององค์การค้าของคุรุสภา ไปขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดังเช่นปัจจุบัน

กิจการในสังกัด

แก้
  • โรงพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค. ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว เป็นสถานที่ผลิตหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนรับจ้างพิมพ์งานทั่วไป และข้อสอบของรัฐ
  • ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ - เป็นร้านค้าของรัฐบาล ที่จำหน่ายแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียนทุกชนิด มีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่

นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าตัวแทนจำหน่าย กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายสินค้าทางการศึกษา และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • โรงงานผลิตอุปกรณ์การศึกษา - มีจำนวน 2 แห่ง

อ้างอิง

แก้
  1. ปิดตำนาน 77 ปี ‘ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์’ ราชดำเนิน[ลิงก์เสีย]
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-07-18. สืบค้นเมื่อ 2010-03-30.
  3. ปิดศึกษาภัณฑ์ พาณิชย์ราชดำเนิน รอปรับโฉมใหม่ คาดเสร็จใน 2 ปี
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-18. สืบค้นเมื่อ 2010-03-29.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้