ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล (18 ตุลาคม พ.ศ. 2493 [1] - ) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข [2] อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันดำรงดำแหน่งที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ อย. เป็นประธานประธานคณะกรรมการเจรจาต่อรองราคายาจำเป็นที่มีสิทธิบัตร ในการเจรจาลดราคายารักษาโรคมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งทางเดินอาหาร กับบริษัท ซาโนฟี บริษัท โนวาตีส และบริษัท โรช ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตร

ประวัติ

แก้

นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2493 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร โดยกำเนิด จบแพทยศาสตรบัณฑิตศิริราช ปี 2519, ปริญญาโท 3 ใบ ได้แก่ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, โภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านอบรมนักบริหารระดับสูง ก.พ. ปี 2539

เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคยาสูบ เมื่อ พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ก่อนจะมารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในปี พ.ศ. 2540 แต่ขัดแย้งกับบริษัทเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง และกรณีจับธุรกิจขายอาหารเสริมที่โฆษณาหลอกลวงว่าเป็นฮอร์โมนกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศของน้องสาวนักการเมือง ในปี พ.ศ. 2543 [3] จึงถูกอิทธิพลย้ายไปดำรงรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ พ.ศ. 2544 และโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข[4] และกลับมารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อ พ.ศ. 2549 ขณะนายแพทย์มงคล ณ สงขลา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข [5] นายแพทย์ศิริวัฒน์ ถูกคำสั่งย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการ อย. ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิเสธว่าเป็นการโยกย้ายตามปกติ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเรื่องนโยบายซีแอลยา [6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. คอลัมน์ คนตามข่าวโดย ดุษฎี สนเทศ[ลิงก์เสีย]
  2. รายงานการประชุม กระทรวงสาธารณสุข[ลิงก์เสีย]
  3. ธีรวุฒิ สถิตภัทรกุล, "ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล มือซ้ายซีแอล หมอยอดนักพัฒนา", โพสต์ทูเดย์, 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 [1][ลิงก์เสีย]
  4. มติคณะรัฐมนตรี 09/11/2547  เรื่องการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบศาธารณสุข
  5. "ผมไม่ใช่คนกลัวอำนาจ", บทสัมภาษณ์นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล, ไทยโพสต์ แทบลอยด์, 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 [2][ลิงก์เสีย]
  6. ข่าวทางการแพทย์ประจำวัน[ลิงก์เสีย] แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๔, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-08-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๔๒, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖