ศาสนสถาน

สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ศาสนสถาน (อังกฤษ: Place of worship) หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ปัจเจกหรือกลุ่มคนเข้ามาประกอบการแสดงออกซึ่งการเคารพ, อุทิศตน หรือศึกษาทางศาสนา ศาสนสถานเช้นโบสถ์คริสต์, ซีนาโกก และ มัสยิด เป็นตัวอย่างของสิ่งก่อสร้างศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อให้ศาสนิกชนใช้ประกอบการบูชาในทางศาสนาและความเชื่อ ศาสนสถานอย่างอาราม (Monastery) ในศาสนาพุทธแบบทิเบต เป็นตัวอย่างของศาสนสถานที่เป็นสถานที่บูชาสำหรับศาสนิกชนผู้มาเยือนและเป็นที่อยู่อาศัยของนักบวชหรือผู้มีหน้าที่ในทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางธรณีวิทยาหรือทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ในบางศาสนา เช่นแม่น้ำคงคาในศาสนาฮินดู และกรณีของวัตถุหรือสถานที่ที่เป็นโยริชิโระในศาสนาชินโต

มัสยิดอ่าวนางเป็นมัสยิดในจังหวัดกระบี่
ศาลเจ้าพ่อองครักษ์เป็นศาลเจ้าจีนแห่งหนึ่งในนครนายก

ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และอนุสัญญาเจนีวา ได้คุ้มครองศาสนสถานให้มีการปกป้องและคุ้มครองเป็นพิเศษ เฉกเช่นสถานพยาบาลซึ่งมีสัญลักษณ์กาชาด กฎหมายสากลนี้ยังห้ามไม่ให้มีการยิงถล่มออกมาจากศาสนสถานหรือเข้าไปในศาสนสถานด้วย

สถาปัตยกรรมทางศาสนาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนา ตัวเลือกด้านความงาม และความสามารถทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่สร้างหรือดัดแปลงศาสนสถานนั้น ๆ ดังนั้นศาสนสถานจึงมีควมแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับทั้งสถานที่และเวลาก่อสร้าง


ศานาพุทธ

แก้

ศาสนาคริสต์

แก้

เป็นต้น

ศาสนาฮินดู

แก้

ศาสนาอิสลาม

แก้

ศาสนาชินโต

แก้

ศาสนาซิกข์

แก้

ศาสนาเชน

แก้

ศาสนายูดาห์

แก้
  • โบสถ์ยิว หรือ ซินาโกก (Synagogue) บางแห่งอาจเรียกว่า เทมเพิล (Temple) โดยเฉพาะนิกายรีฟอร์ม

ศาสนาบาไฮ

แก้

ศาสนาโซโรอัสเตอร์

แก้

ลัทธิอนุตตรธรรม

แก้
  • สถานธรรม (จีน: 佛堂 ฝอถัง) แต่ละสถานธรรมมีผู้ดูแลเรียกว่า เจ้าตำหนักพระ (จีน: 壇主 ถันจู่)

ลัทธินอกศาสนานอร์ส

แก้

ลัทธิเต๋า

แก้

ลัทธิบูชาบรรพบุรุษเวียดนาม

แก้

ศาสนาโบราณ

แก้

กรีกโบราณ

แก้

โรมันโบราณ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ^ Robinson, James. Religions of the World: Hinduism.1st. Chelsea House Publishers, 2004. Page 72. ^ Werner, Karel (1994). A Popular Dictionary of Hinduism. Curzon Press. ISBN 0-7007-1049-3. ^ a b c Narayanan, Vasudha. "The Hindu Tradition". In A Concise Introduction to World Religions, ed. Willard G. Oxtoby and Alan F. Segal. New York: Oxford University Press, 2007 ^ Bain, Keith, Pippa Bryun, and David Allardice. Frommer's India. 1st. New Jersey: Wiley Publishing, 2010. Page 75 ^ Harley, Gail M (2003). Hindu and Sikh Faiths in America. Facts on File, Inc. ISBN 0-8160-4987-4. ^ http://www.mandir.org/awards&opinions/Buildings%20and%20structures.htm เก็บถาวร 10 กุมภาพันธ์ 2009 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. "Basadi".