บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ศาลาแดง คือชื่อของย่านชุมชนเมืองที่สำคัญของกรุงเทพมหานครฯที่มีประวัติความเป็นมาอันแสนยาวนาน