ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นศาลหลักเมืองที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ภายในบริเวณศาลหลักเมืองมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ จะเป็นศิลปะแบบจีน และภายในศาลหลักเมือง มี เสาหลักอีก 2 เสา เสาแรกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 ส่วนเสาที่ สอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2438

ดูเพิ่มแก้ไข