ศรีนคร (แก้ความกำกวม)

ศรีนคร มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่านคร (เมือง) ที่เป็นศรี อาจหมายถึง

ในประเทศไทยแก้ไข

ในประเทศอินเดียแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข