วุฒิเลิศ แห่ล้อม

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นมุขนายกประจำเขตมิสซังเชียงรายท่านแรกและท่านปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561[1] และได้รับการประกอบพิธีอภิเษกโดยพระคาร์ดินัลไมเคิล มีชัย กิจบุญชู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระคุณเจ้า
ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
มุขนายกมิสซังเชียงราย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
25 เมษายน ค.ศ. 2561
ก่อนหน้า สถาปนาตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 ธันวาคม พ.ศ. 2494 (71 ปี)
ลำไทร ปทุมธานี
เชื้อชาติ ไทย
บิดา เปโตร บุญมี แห่ล้อม
มารดา เชลีนา สาคร แห่ล้อม
ที่อยู่ สำนักมิสซังเชียงราย
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า วุฒิเลิศ แห่ล้อม ถัดไป
สถาปนาตำแหน่ง   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงราย
(ค.ศ.2018 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง