วีเอชเอส (อังกฤษ: Video Home System หรือรู้จักกันดีในนาม VHS; ไทย: ม้วนวิดีโอ, วิดีโอเทป) เป็นผู้บริโภคระดับการบันทึกวิดีโอเทปอนาล็อกตามมาตรฐานเทปพัฒนาโดย JVC

ภาพของ VHS ระหว่างนั้นห้ามจับเทปเป็นอันขาด

ระยะเวลาของ VHSแก้ไข

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ถึง ค.ศ.2000

ความยาวของ VHSแก้ไข

ความยาวของ VHS ไม่ได้นับเป็น พหุคูณของไบต์ แต่นับเป็นเวลา

ชนิดแรกแก้ไข

SP MODE 60 นาที LP MODE 90 นาที

ชนิดที่สองแก้ไข

SP MODE 2 ชั่วโมง LP MODE 4 ชั่วโมง

 
ภาพของ Super VHS (SVHS)

วิธีเปิดแก้ไข

VHS นั้นสามารถเปิดได้ทั้งเครื่องเล่น VHSและกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายรูป (บางชนิด) สามารถใช้งานได้ มันจะมีที่สอด VHS อยู่ พอเปิดแล้วก็จะเห็นวีดีโอที่อยู่ใน VHS