วีเอชเอส (อังกฤษ: Video Home System หรือรู้จักกันดีในนาม VHS; ไทย: ม้วนวิดีโอ, วิดีโอเทป) เป็นผู้บริโภคระดับการบันทึกวิดีโอเทปอนาล็อกตามมาตรฐานเทปพัฒนาโดย JVC

โลโก้ วีเอชเอส
ภาพของ VHS ระหว่างนั้นห้ามจับเทปเป็นอันขาด
ภาพของ VHS แบบสีฟ้าผลิตโดย ไร้ท์ พีคเจอร์ส

ระยะเวลาของ VHSแก้ไข

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 ถึง ค.ศ.2019

ความยาวของ VHSแก้ไข

ความยาวของ VHS ไม่ได้นับเป็น พหุคูณของไบต์ แต่นับเป็นเวลา

ชนิดแรกแก้ไข

SP MODE 60 นาที LP MODE 90 นาที

ชนิดที่สองแก้ไข

SP MODE 2 ชั่วโมง LP MODE 4 ชั่วโมง

 
ภาพของ Super VHS (SVHS)

วิธีเปิดแก้ไข

VHS นั้นสามารถเปิดได้ทั้งเครื่องเล่น VHSและกล้องถ่ายวิดีโอ นอกจากนี้กล้องถ่ายรูป (บางชนิด) ก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะมีที่สอด VHS อยู่ เมื่อเปิดแล้วก็จะเห็นวิดีโอที่อยู่ใน VHS