วีระ อาภรณ์รัตน์

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นบาทหลวงประจำมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่สืบต่อจากพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้รับการอภิเษกโดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552[1] เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

พระคุณเจ้า
ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ก่อนหน้า สังวาลย์ ศุระศรางค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (67 ปี)
เชื้อชาติ ไทย
บิดา ยอห์น บัปติสต์ หวล อาภรณ์รัตน์
มารดา เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์
ที่อยู่ สำนักมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เว็บไซต์ http://www.cmdiocese.org/th/_
Coat of arms of Francis Xavier Vira Arpondratana.svg

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 
(ซ้าย) พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
มุขนายกมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
(ขวา) พระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
มุขนายกกิตติคุณมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
  • ระดับประถมศึกษา

- โรงเรียนพันธะศึกษา สามเสน

  • ระดับมัธยมศึกษา

- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

  • พ.ศ. 2518 - 2524

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตและศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม

  • พ.ศ. 2525 - 2527

- ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครปฐม

  • พ.ศ. 2528 - 2531

- ปริญญาโท สาขาเทววิทยาด้านอภิบาลเยาวชนและคำสอน มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ประเทศอิตาลี

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Agenzia Fides". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-14. สืบค้นเมื่อ 2017-02-06.

External linksแก้ไข