วีรชัย พลาศรัย (9 มิถุนายน พ.ศ. 2503 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา[1] อดีตเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐ[2] อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ อดีตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) สำนักงานปลัดกระทรวง[3] มีชื่อเสียงในฐานะเป็นหัวหน้าคณะทนายกฎหมายระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหาร

วีรชัย พลาศรัย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 มิถุนายน พ.ศ. 2503
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต16 มีนาคม พ.ศ. 2562 (58 ปี)
โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ บัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
ศาสนาพุทธ
ลายมือชื่อ

เขาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-นัสเซา ชั้นอัศวินมหากางเขน ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์[4]เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประวัติ แก้

วีรชัย พลาศรัย เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2503 เป็นที่รู้จักในฐานะหัวหน้าคณะต่อสู้คดีในการชี้แจงต่อศาลโลกกรณีคดีปราสาทพระวิหาร สมรสกับนางอลิซเบธ พลาศรัย

การศึกษา แก้

การทำงาน แก้

พ.ศ. 2530 - เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับ กรมการเมือง
พ.ศ. 2531 - เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2532 - เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2533 - เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. 2534 - เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. 2537 - นิติกร 6 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2541 - โอนไปรับราชการที่กระทรวงพาณิชย์ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 8, คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา
พ.ศ. 2544 - โอนมารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง, (เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2547 - รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549 - อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2550 - อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2551 - เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง, อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
11 ธ.ค. 2551 - อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2552 - เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2558 - เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2561-2562 - เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา

การเป็นคณะกรรมการ แก้

 • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2553 – 13 กันยายน พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (เจบีซี)

รางวัล แก้

การเสียชีวิต แก้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลาท้องถิ่น 00.43 น. ดร.วีรชัย ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก ณ โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐ สิริอายุ 58 ปี[6] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

วีรชัย พลาศรัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๗๗ ง หน้า ๑, ๒ เมษายน ๒๕๖๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ง หน้า ๔, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง หน้า ๔, ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑
 4. 4.0 4.1 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๑, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 5. "Alumni Lists". สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 เมษายน 2016.
 6. "ทูต "วีรชัย" ถึงแก่อนิจกรรม". โพสต์ทูเดย์. 16 มีนาคม 2019.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๔, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๐, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

แหล่งข้อมูลอื่น แก้