วิรัช อยู่ถาวร

วิรัช อยู่ถาวร เป็นนักดนตรี นักแต่งเพลงชาวไทย ผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พุทธศักราช 2560 มีผลงานในนามศิลปิน "3 วิ" ร่วมกับ วิชัย ปุญญะยันต์ และวินัย พันธุรักษ์ ในวงซิลเวอร์แซนด์ และวงพิงค์แพนเตอร์, เป็นผู้แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน และแต่งเพลงประกอบละครโทรทัศน์หลายเรื่องให้กับไทยทีวีสีช่อง 3 เช่น แต่ปางก่อน, ปริศนา, แม่นาคพระโขนง (สัญญาใจ) เป็นต้น

วิรัช อยู่ถาวร
เกิด15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 (79 ปี)
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
แนวเพลงเพลงลูกกรุง
อาชีพนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง
ช่วงปีพ.ศ. 2505 - ปัจจุบัน
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ด้านสิทธิของนักแต่งเพลง เป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการ บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (Music Copyright Thailand: MCT) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารจัดการลิขสิทธิ์ของนักแต่งเพลงของไทย โดยเป็นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการเป็นสมาชิกขององค์กร CISAC (สมาพันธ์แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์และนักแต่งเพลงระหว่างประเทศ) นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยชุดใหม่[1] ในสมัยคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ภายหลังรัฐประหาร ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข