วิระชัย ทรงเมตตา

พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา (เกิด 19 ตุลาคม 2504) อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการศึกษา อดีตสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เจ้าของฉายา มือปราบแก๊งสัมภเวสี

วิระชัย ทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 23 มกราคม พ.ศ. 2563
(2 ปี 114 วัน)
ดำรงตำแหน่ง
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (0 ปี 6 วัน)

(สำรองราชการ)

ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด สุวิระ เผือกบางนา
19 ตุลาคม พ.ศ. 2504 (59 ปี)
จังหวัดสมุทรปราการ
ศิษย์เก่า โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTP OF-9 (Police General).svg พลตำรวจเอก

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอกวิระชัยเกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ที่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีชื่อเมื่อแรกเกิดว่า สุวิระ กระทั่งปี พ.ศ. 2560 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิระชัย สมรสกับ จิรฐา ทรงเมตตา มีบุตรชาย 3 คน นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา นาย ณัฐ ทรงเมตตา และ นายพรเมตต์ ทรงเมตตา

การศึกษาแก้ไข

รับราชการแก้ไข

 • รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด[1]
 • 7 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ[2]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 - ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจทางหลวง[3]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[4]
 • 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 - รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 [5]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการศึกษา [6]
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 [7]
 • 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 - รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2[8]
 • 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 - รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ [9]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - ผู้บัญชาการศึกษา[10]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ [11]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) (ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)[12]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[13]

การเมืองแก้ไข

ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[14]

ยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๒๔)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๒)
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๖)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๔)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๔)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๓๓)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๖)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๓๑)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๓๒)
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๑๘)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หน้า ๒)
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (หน้า ๘)
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ (หน้า ๗)
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจตำรวจ (หน้า ๒)
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน้า ๖ ลำดับที่ ๒๗๖)

บรรณานุกรมแก้ไข