วิภาต บุญศรี วังซ้าย

ศาสตราจารย์ วิภาต บุญศรี วังซ้าย (12 มีนาคม พ.ศ. 2459 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2527) อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร[1] และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่

วิภาต บุญศรี วังซ้าย
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
ดำรงตำแหน่ง
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
ถัดไป ศ.ดร.ยรรยง สิทธิชัย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2491
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 มีนาคม พ.ศ. 2459
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย
เสียชีวิต 30 ตุลาคม พ.ศ. 2527 (68 ปี)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

วิภาต บุญศรี วังซ้าย เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2459 ที่บ้านสันกลาง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นบุตรคนที่ 7 ของนายบุญมา(บุตรเจ้ามหาชัย วังซ้าย) และ นางบัวเกี๋ยง วังซ้าย

การศึกษาแก้ไข

อาจารย์วิภาต จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2476 และสอบได้เป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกของโรงเรียนประถมกสิกรรมฝึกหัดครูภาคเหนือแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2477

การทำงานแก้ไข

หลังจากเรียนจบ ในปี พ.ศ. 2479 อาจารย์วิภาต ได้ทำงานที่แผนกยาง กรมเกษตรและการประมง จังหวัดสงขลา ต่อมาได้สอบชิงทุนหลวง (ทุน ก.พ. ในสมัยนั้น) ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ในระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2484 และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนประถมกสิกรรมฝึกหัดครูภาคเหนือแม่โจ้

ต่อมาในปี พ.ศ 2489 อาจารย์วิภาต ได้ลาออกจากราชการ เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่[2] (ต่อมาเข้าร่วมกับพรรคสหชีพ)[3] และได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2491 มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร อาจารย์วิภาตจึงอำลาชีวิตการเมือง ไปเป็นเกษตรกรทำไร่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในปี พ.ศ. 2497 อาจารย์วิภาต ได้กลับเข้าราชการอีกครั้ง ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ กองโรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ทำหน้าที่บริหารสถานศึกษาเรื่อยมาจนได้รับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2526

บั้นปลายชีวิตแก้ไข

อาจารย์วิภาต ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2527 และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2527 สิริรวมอายุ 68 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ณ สุสานแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.วิภาตแก้ไข

เพื่อน้อมระลึกถึงคุณความดีของศาสตราจารย์ ดร.วิภาต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม เป็นวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย มีพิธีทางศาสนาและวางพวงมาลาสดุดีอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประเพณีสืบทอด ตลอดมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนพิเศษ 152ง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2518
  2. สถาบันพระปกเกล้า. นักการเมืองถิ่นจังหวัดแพร่ กรุงเทพ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  3. ไฟล์:///C:/Users/Sureepon/Downloads/Boontarika_bo_back.pdf
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓