วินโดวส์เอ็นที 6.0

วินโดวส์เอ็นที 6.0 (อังกฤษ: Windows NT 6.0) เป็นระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์ ซึ่งสามารถหมายถึง