วิทยาไวรัส[1] (อังกฤษ: Virology) เป็นการศึกษาไวรัสและคุณสมบัติของมัน เช่น การเพิ่มจำนวน การติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีนสำหรับไวรัส การแพร่กระจายและการควบคุม

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน. เรียกข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563.