วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น (อังกฤษ: Thai Business Administration Technological College Khon Kaen) เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ภายหลังถูกยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการขอนแก่น และในปัจจุบันเข้าร่วมเป็นสถาบันในเครือไทย-เทค มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
Thai Business Administration Technological College Khon Kaen
Logo TBC-KK.png
คุณภาพ คุณธรรม
9/99 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thai Business Administration Technological College Khon Kaen
อักษรย่อ TBC-KK
ประเภท วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาปนา 19 มีนาคม พ.ศ. 2511 (52 ปี)
ผู้อำนวยการ นางอรัญญา ชัยเนตร
สี          สีแดง สีขาว
เพลง มาร์ชไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
เว็บไซต์

ประวัติวิทยาลัยแก้ไข

 
ตราประจำโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น ก่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น (พ.ณ.ข.) (อังกฤษ: Khonkaen School of Commerce) ตั้งอยู่ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น (ปัจจุบันพื้นที่เป็นส่วงหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น) ภายหลังถูกยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการขอนแก่น และในปัจจุบันเข้าร่วมเป็นวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น และถูกย้ายไปถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ที่โดยมีผู้รับใบอนุญาตคือ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม [1]

หลักสูตรแก้ไข

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น[2]
ประเภทวิชา       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการขาย
 • สาขางานคอมพิวเตอร์
 • สาขางานประชาสัมพันธ์
 • สาขางานภาษาต่างประเทศ
 • สาขางานการเลขานุการ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการตลาด
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การพัฒนาโปรแกรม)
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทคโนโลยีสำนักงาน)
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาเลขานุการ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 16°27′06″N 102°50′34″E / 16.4515482°N 102.8427768°E / 16.4515482; 102.8427768