วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prince of Songkla University Phuket Campus
ชื่อย่อม.อ. / PSU Phuket
สถาปนา14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 (46 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ที่อยู่
เลขที่ 80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สี███ Navy Blue