วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อังกฤษ : Thai Traditional Medicine College) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
Tmc-thai.jpg
ชื่ออังกฤษThai Traditional Medicine College
อักษรย่อวพท.(TMC)
ที่อยู่เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
วันก่อตั้ง25 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ผู้อำนวยการดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
สีประจําคณะ███
สัญลักษณ์ดอกปีบ
เว็บไซต์http://www.tmc.rmutt.ac.th/

ประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2542 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ร่วมกับสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (3 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เพื่อดำเนินการเรียนการสอนขึ้นในสถานศึกษาของรัฐเป็นแห่งแรก[1]
 • พ.ศ. 2544 ได้มีการเปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี เพื่อให้บริการตรวจ วินิจฉัยโรค[2]
 • พ.ศ. 2547 ได้ขยายเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง) ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 • 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรแก้ไข

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 3 หลักสูตร และจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 1 หลักสูตรดังนี้

หน่วยงานภายในสังกัดแก้ไข

 1. สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี
 2. บัวสปา
 3. โรงงานผลิตยา
 4. ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ทำเนียบผู้อำนวยการแก้ไข

 1. รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (2549-2554)
 2. นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ (2554-2562)
 3. ดร. สิริภัทร ชมัฒพงษ์ (2562-ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-03-01. สืบค้นเมื่อ 2010-05-21.
 2. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เรื่อง การจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี