วิดีโอเกมผู้เล่นเดี่ยว

วิดีโอเกมผู้เล่นเดี่ยว (อังกฤษ: single-player video game) คือวิดีโอเกมที่มีการนำเข้าคำสั่งและการบังคับต่างๆจากผู้เล่นเพียงคนเดียวตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเกม ในบางเกมที่เล่นได้หลายคนอาจมี โหมดผู้เล่นเดี่ยว (single-player mode) ติดตั้งเข้ามาด้วยสำหรับการเล่นเพียงคนเดียว เกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในยุคเริ่มต้นมักจะเป็นเกมผู้เล่นคนเดียว ขณะที่เกมสองผู้เล่นได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และในปี ค.ศ. 1978 ก็ได้ถือกำเนิดเกมหลายผู้เล่นขึ้น และในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 ก็เริ่มมีระบบแลนมาแต่ดี

ดูเพิ่ม

แก้