เปิดเมนูหลัก

พระเจ้าวิฑูฑภะ (สันสกฤต: Virūḍhaka, บาลี: Viḍūḍabha) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นโกศลจากราชวงศ์อิกษวากุในช่วงสมัยพุทธกาล เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งเมืองสาวัตถี ประสูติแต่พระนางวาสภขัตติยาซึ่งเป็นเชื้อสายของเจ้าศากยะแห่งเมืองกบิลพัสดุ์[1] และขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา[2] พระเจ้าวิฑูฑภะได้ยกทัพเข้าโจมตีและทำลายล้างศากยวงศ์ ที่เป็นราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าและโกลิยะ ในบริเวณเชิงเขาหิมาลัยของประเทศเนปาล[3] ต่อมาอาณาจักรของพระองค์ถูกผนวกรวมเข้ากับแคว้นมคธหลังพระองค์ทรงสวรรคต[3]จากการจมน้ำ ณ เมืองสาวัตถี[1]

พระเจ้าวิฑูฑภะ

ราชวงศ์ อิกษวากุ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระบรมราชชนก พระเจ้าปเสนทิโกศล

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "เครื่องบินตกตายหมู่หรือรถชนตายหมู่ เพราะกรรมอะไร? ในพระพุทธศาสนาบอกไว้หรือไม่?". Blogger. สืบค้นเมื่อ 2019-04-16.
  2. Sastri 1988, p. 17.
  3. 3.0 3.1 A.L. Basham, The Wonders that was India, 1967, p. 47