วิชาวัฒน์ อิศรภักดี

วิชาวัฒน์ อิศรภักดี (เกิด 28 มิถุนายน 2500) เป็นนักการเมืองและนักการทูตชาวไทย เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศม,อดีตเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป,อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วิชาวัฒน์ อิศรภักดี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 กรกฎาคม พ.ศ.2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (63 ปี)
คู่สมรส นางวรรณิภา อิศรภักดี
บุตร นางสาวณัฐชา อิศรภักดี

การทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่ง นายเวร (เจ้าหน้าที่การทูต 3) กองอเมริกา กรมการเมือง
 • พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการตรี (เจ้าหน้าที่การทูต 4) กองอเมริกา กรมการเมือง
 • พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก
 • พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งเลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2536 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
 • พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งเลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก
 • พ.ศ. 2541ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2543 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
 • พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
 • พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 9) (ช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
 • พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูต รองผู้แทนถาวร (เจ้าหน้าที่การทูต 9) ประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนี
 • พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
 • พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา ตรินิแดดและโตเบโก และจาเมกา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการบินพลเริอนระหว่างประเทศ (ICAO) ณ นครมอนทรีออล
 • พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบันแก้ไข

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 • กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ตำแหน่งในอดีตแก้ไข

 • ผู้แทนประเทศไทยในกลุ่มวิสัยทัศน์เอเปค (APEC Vision Group)
 • สมาชิกคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 62
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข


อ้างอิงแก้ไข