พลเอก วิจิตร สุขมาก[1] (18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เป็นนายทหารชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วิจิตร สุขมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ก่อนหน้าพลเอก บรรจบ บุนนาค
ถัดไปพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
ประเทศสยาม
เสียชีวิต7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (89 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา สุขมาก
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
ยศ พลเอก

การศึกษา แก้

การทำงาน แก้

 • พ.ศ. 2514 - นายทหารติดต่อ ประจำกองบัญชาการสหประชาชาติ ณ กรุงโซล[2]
 • พ.ศ. 2524 - ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า[3]
 • พ.ศ. 2528 - เจ้ากรมการรักษาดินแดน[4]
 • พ.ศ. 2530 - หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด[5]
 • พ.ศ. 2531 - ประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด[6]
 • พ.ศ. 2533 - รองเสนาธิการทหาร[7]
 • พ.ศ. 2535 - เสนาธิการทหาร[8]
 • พ.ศ. 2535 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[9]

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

พล.อ. วิจิตร สุขมาก ถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. สิริอายุ 89 ปี ต่อมาวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 3 คืน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร 5 ไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุล แล้วพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ และแต่งตั้งนายทหารพิเศษ เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๔ ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ทำเนียบนายทหารติดต่อ ประจำ บก.สหประชาชาติ ณ กรุงโซล
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๙๘ ตอน ๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๒ ตอน ๑๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๔ ตอน ๑๘๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๕ ตอน ๑๔๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๗ ตอน ๖๐ ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๙ ตอน ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๕๐ ง หน้า ๑๘๙๕, ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐
 11. AGO 1982-25 — HQDA GENERAL ORDERS: MULTIPLE TITLES BY PARAGRAPHS