เปิดเมนูหลัก

คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค (สกุลเดิม คชเสนี) เป็นธิดาในเจ้าวงศ์จันทร์ (ณ เชียงใหม่) คชเสนี กับนายปฐม คชเสนี อดีตอธิบดีกรมทาง เป็นนัดดาในพลตรี เจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) และเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย และมีบทบาทสำคัญในองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ[1] เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

วิจันทรา บุนนาค
วิจันทรา บุนนาค.jpg
เกิดวิจันทรา คชเสนี
สัญชาติไทย
องค์การคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
มีชื่อเสียงจากพระปนัดดาในเจ้าแก้วนวรัฐ
ฐานันดรคุณหญิง
คู่สมรสอภิไตร บุนนาค
บุตรตรีทิพย์ (บุนนาค) เพ็ญชาติ
ศิวัฒม์ บุนนาค
บิดามารดาปฐม คชเสนี
เจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี
บำเหน็จสตรีไทยดีเด่น ปี 2555

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

คุณหญิงวิจันทรา เป็นธิดาในเจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี (สกุลเดิม ณ เชียงใหม่) กับนายปฐม คชเสนี และราชนัดดา (หลานตา) ในเจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) มีพี่ชายคือ นายปวิตร คชเสนี

บุตร-ธิดาแก้ไข

คุณหญิงวิจันทรา สมรสกับนายอภิไตร บุนนาค (มีบุตร 1 ธิดา 1) ดังนี้

บทบาทในทางสังคมแก้ไข

ผู้สืบเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือแก้ไข

คุณหญิงวิจันทรา เป็นผู้สืบเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือในตระกูล ณ เชียงใหม่ มีศักดิ์เป็นหลานตาของเจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) ซึ่งเป็นเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่โดยตรง คุณหญิงวิจันทรา จึงมีบทบาทในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเหนือ โดยเป็นกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ[2] อันเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ความเป็นล้านนา และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมฝ่ายเหนือ และเป็นรองประธานมูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)[3]

งานการกุศลแก้ไข

คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค เป็นนักกิจกรรมสังคมที่มีบทบาทในกิจการขององค์กรหลายองคืกร อาทิ เป็นกรรมการผู้ก่อตั้งและอดีตประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นอดีตประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี[4] เป็นอดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรี

งานการเมืองแก้ไข

คุณหญิงวิจันทรา มีบทบาทในการร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[5] และคุณหญิงวิจันทรา ได้ร่วมกันลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

รางวัลแก้ไข

  • สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2555 ของสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติ และเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ
  2. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ"
  3. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)"
  4. รายนามคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี พ.ศ. 2555
  5. ราชนิกุล-สตรีผู้สูงศักดิ์ ประกาศชน มารโค่นล้ม‘สถาบัน’
  6. ประกาศรายชื่อผลการตัดสินสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐)
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้า 17
  9. แม่เจ้าจามรี