วิจันทรา บุนนาค

คุณหญิง วิจันทรา บุนนาค (สกุลเดิม คชเสนี) เป็นธิดาในเจ้าวงศ์จันทร์ (ณ เชียงใหม่) คชเสนี กับนายปฐม คชเสนี อดีตอธิบดีกรมทาง เป็นนัดดาในพลตรี เจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) และเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย และมีบทบาทสำคัญในองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ[1] เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

วิจันทรา บุนนาค
เกิดวิจันทรา คชเสนี
สัญชาติไทย
องค์การคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
มีชื่อเสียงจากพระปนัดดาในเจ้าแก้วนวรัฐ
ฐานันดรคุณหญิง
คู่สมรสอภิไตร บุนนาค
บุตรตรีทิพย์ (บุนนาค) เพ็ญชาติ
กฤตภาส บุนนาค
บิดามารดาปฐม คชเสนี
เจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี
รางวัลสตรีไทยดีเด่น ปี 2555

ประวัติแก้ไข

วิจันทรา เป็นธิดาในเจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี (สกุลเดิม ณ เชียงใหม่) กับนายปฐม คชเสนี และราชนัดดา (หลานตา) ในเจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) มีพี่ชายคือ นายปวิตร คชเสนี

บุตร-ธิดาแก้ไข

วิจันทรา สมรสกับนายอภิไตร บุนนาค (มีบุตร 1 ธิดา 1) ดังนี้

บทบาทในทางสังคมแก้ไข

ผู้สืบเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือแก้ไข

วิจันทรา เป็นผู้สืบเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือในตระกูล ณ เชียงใหม่ มีศักดิ์เป็นหลานตาของเจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) ซึ่งเป็นเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่โดยตรง คุณหญิงวิจันทรา จึงมีบทบาทในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเหนือ โดยเป็นกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ[2] อันเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ความเป็นล้านนา และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมฝ่ายเหนือ และเป็นรองประธานมูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)[3]

งานการกุศลแก้ไข

วิจันทรา บุนนาค เป็นนักกิจกรรมสังคมที่มีบทบาทในกิจการขององค์กรหลายองคืกร อาทิ เป็นกรรมการผู้ก่อตั้งและอดีตประธานคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นอดีตประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี[4] เป็นอดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรี

งานการเมืองแก้ไข

วิจันทรา มีบทบาทในการร่วมชุมนุมทางการเมืองกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และ วิจันทรา ได้ร่วมกันลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

รางวัลแก้ไข

  • สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2555 ของสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติ และเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ
  2. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ"
  3. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)"
  4. รายนามคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี พ.ศ. 2555
  5. ประกาศรายชื่อผลการตัดสินสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐)
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้า 17
  8. แม่เจ้าจามรี