วิคทอร์ มัคส์ โคลานี (เยอรมัน: Victor Max Colani; 30 ตุลาคม ค.ศ. 1895 – 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1957) เป็นนักแสดงชายชาวเยอรมัน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

 • Der vergiftete Strom (1921)
 • The Man in the Background (1922)
 • Old Heidelberg (1923)
 • Lightning (1925)
 • Princess Trulala (1926)
 • Ehekonflikte (1927)
 • Single Mother (1928)
 • Rache für Eddy (1929)
 • Attorney for the Heart (1927)
 • Revenge for Eddy (1929)

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Weinberg, Herman G. The Lubitsch Louch: A Critical Study. Dover Publications, 1977.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข