วิกิพีเดีย:โครงการวิกิอัลบั้มเพลง/คู่มือการเขียน

หน้าหลัก   คู่มือการเขียน   การจัดระดับบทความอัลบั้มเพลง   นโยบายความโดดเด่นของบทความ   สถานีย่อย
ดนตรี
   


โครงการ วิกิอัลบั้มเพลงมีจุดมุ่งหมายเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้วิกิพีเดียในการ เขียนบทความเกี่ยวกับอัลบั้มเพลงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีข้อแนะนำก่อนการเขียนดังต่อไปนี้

 1. คุณควรศึกษาข้อมูลของอัลบั้มที่คุณจะเขียน อาทิ การสร้างและอำนวยการผลิต, การประชาสัมพันธ์, การตอบรับ เป็นต้น
 2. คุณควรมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เพียงพอในการเขียนบทความ
 3. คุณควรมีรูปภาพปกอัลบั้มประกอบที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 4. ในการกล่าวถึงอัลบั้มเพลงใดๆในวิกิพีเดีย ให้ใช้ตัวเอียง อาทิ ''ชื่ออัลบั้ม'' แสดงผลคือ ชื่ออัลบั้ม
 5. เมื่อกล่าวถึงชื่อเพลง หรือซิงเกิล ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมชื่อเพลง หรือชื่อซิงเกิล อาทิ "ชื่อเพลง"

เมื่อคุณพร้อมแล้ว มาเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย

ชื่อบทความแก้ไข

 1. การตั้งชื่อบทความในวิกิพีเดียภาษาไทย ควรใช้ภาษาไทยในการตั้งชื่อบทความ โดยสามารถใช้ชื่ออัลบั้มเป็นชื่อบทความได้เลย
 2. ในกรณีที่อัลบั้มเป็นอัลบั้มภาษาต่างประเทศ ให้ยึดถือการทับศัพท์ตามรูปแบบของ ราชบัณฑิตยสถาน หากไม่ทราบวิธีการทับศัพท์ อาจให้ผู้ใช้คนอื่นๆช่วย โดยสามารถดูจากบาเบลของหน้าผู้ใช้ หรือตั้งชื่อบทความโดยใช้ภาษาดั้งเดิมของอัลบั้มก่อนก็ได้ โดยใช้แม่แบบ {{ชื่อภาษาอื่น}} กำกับไว้ที่ส่วนเริ่มของบทความ หรือแม่แบบชื่อภาษาอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงลงไป อาทิ {{[[แม่แบบ:ชื่อภาษาอังกฤษ|ชื่อภาษาอังกฤษ}} เป็นต้น
 3. ในกรณีที่ชื่ออัลบั้มดังกล่าวเป็นชื่ออัลบั้มของศิลปินหลายคน ให้ตั้งชื่อบทความโดยวงเล็บชื่อศิลปินไว้ด้านหลัง อาทิ เดอะพรอมิส (อัลบั้มตาวัน) และ เดอะพรอมิส (อัลบั้มอิล ดิโว่) เป็นต้น
 4. ในกรณีที่ชื่ออัลบั้มนั้นมีการใช้ซ้ำโดยศิลปินคนเดียวกัน ให้วงเล็บด้วยปีพุทธศักราชไว้ด้านหลัง อาทิ วีเซอร์ (อัลบั้ม พ.ศ. 2537) และ วีเซอร์ (อัลบั้ม พ.ศ. 2544)
 5. ในกรณีที่ชื่ออัลบั้มนั้นมีการใช้ซ้ำโดยศิลปินคนเดียวกัน และมีศิลปินคนอื่นๆใช้ชื่ออัลบั้มดังกล่าวเช่นกัน ให้ใส่ชื่อศิลปิน ตามด้วยปีพุทธศักราช อาทิ ปากกา (อัลบั้มดินสอ พ.ศ. 2511) , ปากกา (อัลบั้มดินสอ พ.ศ. 2514) และ ปากกา (อัลบั้มยางลบ พ.ศ. 2312) เป็นต้น

การใช้กล่องข้อมูลอัลบั้มแก้ไข

ในการเริ่มต้น บทความอัลบั้มเพลง สามารถเริ่มต้นได้โดยใช้กล่องข้อมูลอัลบั้มในส่วนแรกของบทความ โดยหากคุณสนใจแปลจากภาษาอังกฤษ ก็สามารถลอกโค้ดกล่องข้อมูลภาษาอังกฤษมาใช้ได้ทันที เพราะได้ปรับค่าการแสดงผลเป็นภาษาไทยไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของกล่องข้อมูล มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่ออัลบั้ม (Name) ให้ใส่ชื่อที่แท้จริงของอัลบั้ม หากเป็นภาษาอื่น ๆ ควรทับศัพท์ภาษาไทยให้เรียบร้อย
 2. ภาพปกอัลบั้ม (Cover) เพื่อให้ผู้อ่านโดยทั่วไปสามารถรู้ได้ง่ายว่าคืออัลบั้มใด โดยอัลบั้มภาษาไทยให้ใช้ภาพปกที่ออกจำหน่ายภายในประเทศ
  • ในกรณีอัลบั้มเพลงสากลมีภาพปกอัลบั้มหลากหลายแบบ ให้ใช้ภาพปกอัลบั้มที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นเกณฑ์ หากไม่ออกจำหน่ายในประเทศไทย ให้ใช้ภาพปกอัลบั้มที่ออกจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์
  • ในกรณีที่อัลบั้มดังกล่าวเป็นอัลบั้มท้องถิ่นเฉพาะพื้นที่ เช่น ออกจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ให้ใช้ปกอัลบั้มจากท้องที่นั้น ๆ
  • ขนาดของภาพควรมีขนาด 200px
 3. คำบรรยายภาพ (Caption) อาจใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ในกรณีทั่วไปให้ใช้ว่า ภาพปกอัลบั้ม ''ชื่ออัลบั้ม'' เช่น ภาพปกอัลบั้ม เทกกิงแชนเซส เป็นต้น โดยจะแสดงผลเป็นตัวอักษรขนาดเล็ก
 4. ชนิด (Type) ให้ใส่ชนิดของอัลบั้มดังกล่าว โดยสามารถดูได้ที่ แม่แบบ:กล่องข้อมูล อัลบั้ม/สี และ ชื่อศิลปิน (Artist) ให้ใช้ชื่อศิลปินภาษาไทย ในกรณีที่เป็นศิลปินต่างประเทศ ให้ใช้หลักเกณฑ์ทับศัพท์จากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
 5. ออกจำหน่าย (Released) วันออกจำหน่าย ใส่ วัน เดือน ปีพุทธศักราช และทำลิงก์ภายในคร่อมวันที่ และเดือนร่วมกัน และคร่อมพุทธศักราชอีกตำแหน่ง อาทิ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2552]]
 6. ช่วงบันทึกเสียง (Recorded) ใส่ช่วงวันที่บันทึกเสียง
 7. แนวเพลง (Genre) สามารถดูได้จากบทความเรื่องแนวเพลง ควรทำลิงก์ภายในไปยังแนวเพลงนั้น ๆ ด้วย
 8. ความยาว (Lenght) ความยาวของทุกเพลงในอัลบั้มรวมกัน โดยใช้หน่วยเป็น นาที:วินาที
 9. ค่ายเพลง (Label) ใส่ชื่อค่ายเพลง หากชื่อค่ายนั้นตามด้วยคำว่าเรคอร์ดส ไม่ต้องเขียน อาทิ โคลัมเบียเรเคิดส์ ให้เขียนว่า [[โคลัมเบียเรเคิดส์|โคลัมเบีย]] เป็นต้น
 10. โปรดิวเซอร์ (Producer) ใส่รายชื่อโปรดิวเซอร์ทุกคนที่อำนวยการสร้างทุกเพลงอัลบั้ม
 11. อันดับความนิยมในชาร์ต (Review) ให้ใช้แม่แบบ {{เรตติง}} โดยให้ทำลิงก์อ้างอิงไว้ด้านหลัง และระบุชื่อองค์กร หรือหน่วยงานที่จัดเรตติงไว้ด้านหน้า ดังตัวอย่างในรูปด้านขวา
 12. ผลงานเพลง ให้ใส่ชื่อผลงานอัลบั้มที่ผ่านมา (Last album) , อัลบั้มปัจจุบัน (This album) , อัลบั้มถัดไป (Next album) โดยใช้รูปแบบร่วมกัน คือ ชื่ออัลบั้ม (พิมพ์ตัวเอียง) เว้นบรรทัด (<br>) ตามด้วยปีพุทธศักราชใส่ไว้ในวงเล็บ โดยละคำว่า พ.ศ. ไว้ เช่น [[เบรธเลส]] <br> ([[พ.ศ. 2550|2550]]) เป็นต้น
 13. ในส่วนของอัลบั้มในปัจจุบัน ให้พิมพ์เป็นทั้งตัวเอียง และหนา
 14. ภาพปกอื่น ๆ ของอัลบั้ม (Extra Cover) ให้ใช้กล่องข้อมูล {{ภาพปกอัลบั้มเพิ่มเติม}}
 15. คำบรรยายภาพ (Caption of Extra Cover) ให้บรรยายภาพดังกล่าวว่าเป็นภาพปกที่มีลักษณะพิเศษต่างจากภาพปกทั่วไป อย่างไร จากตัวอย่าง ภาพแรกเป็นภาพปกของกล่องนักสะสม (Box set) ภาพถัดมาเป็นฉบับดีลักซ์ และภาพสุดท้าย เป็นฉบับที่จำหน่ายในร้านวอลมาร์ท เป็นต้น
 16. ซิงเกิลจากอัลบั้ม ให้ใช้แม่แบบ {{ซิงเกิล}} โดยคัดลอกโค๊ดจากแม่แบบดังกล่าว แล้วใส่ข้อความดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • ชื่อ (Name) ใส่ชื่ออัลบั้ม
  • ชนิด (Type) ใส่ชนิดของอัลบั้มเช่นเดียวกับที่ใส่ในกล่องข้อมูลอัลบั้ม
  • Single x ใส่ชื่อซิงเกิล (ภาษาไทย)
  • Single x date ใว่วันเดือนปีพุทธศักราชที่ซิงเกิลออกเผยแพร่ หรือออกจำหน่าย (หากมีทั้งวันเผยแพร่และออกจำหน่ายเป็นรูปธรรม ให้ใช้วันที่ออกจำหน่ายในรูปธรรมเป็นเกณฑ์)
   • หมายเหตุ "x" คือลำดับซิงเกิล (1, 2, 3, 4...)

เนื้อหาแก้ไข

ใน การเขียนบทความเกี่ยวกับอัลบั้มเพลง คุณลองถามตัวเองว่า อัลบั้มที่คุณกำลังเขียนนั้นใครเป็นผู้ร้อง, ออกจำหน่ายวันที่เท่าไหร่, ใครคือผู้อำนวยการสร้าง, การตอบรับและวิพากษ์วิจารณ์เป็นเช่นไร รายชื่อเพลง รวมทั้งอันดับในชาร์ต หากคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้แล้ว ก็ควรจัดแบ่งหัวข้อต่างๆ โดยควรมีหัวข้อ

 • การสร้างและอำนวยการผลิต (Recording and production) อธิบายถึงการสร้างอัลบั้ม อุปสรรค ปัญหาในการบันทึกเสียง รวมถึงขั้นตอนการผลิต เป็นต้น
 • ดนตรี (Music) อธิบายถึงลักษณะแนวเพลงในอัลบั้ม อาจบรรยายถึงอิทธิพลที่ได้รับมา หรืออัลบั้มนั้นมีอิทธิพลอย่างไรกับอัลบั้มที่ออกมาในภายหลัง
 • การประชาสัมพันธ์ (Promoting) อธิบายการสนับสนุนยอดขายของอัลบั้ม อาทิ การจัดคอนเสิร์ต, การออกรายการผ่านสื่อต่างๆ เป็นต้น
 • การตอบรับและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ (Reception) อธิบายถึงการยอดขายของอัลบั้มในแต่และภูมิภาค เล่าถึงภาพรวมในความคิดของสาธารณชนว่ารู้สึกอย่างไร และบทวิพากษ์วิจารณ์จากนิตยสาร, เว็บไซต์ ที่เป็นกลาง โดยมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
 • รายชื่อเพลง (Track listing) ลำดับรายชื่อเพลงโดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมชื่อเพลง อาจมีชื่อผู้ประพันธ์เพลงใส่ไว้ในวงเล็บด้านหลังชื่อเพลง พร้อมด้วยความยาวเพลงในหน่วย นาที:วินาที
 • ชาร์ต (Chart Performance) ใส่ลำดับในชาร์ต พร้อมแหล่งอ้างอิง (ชาร์ตต้องเป็นที่รู้จัก หรือเป็นชาร์ตระดับจังหวัด, ชาติ, ภูมิภาค หรือยูไนเต็ดเวิลด์)
 • อ้างอิง (Reference) มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ใช้ {{รายการอ้างอิง}} ใส้ใว้
 • ดูเพิ่ม (See also) ใส่ลิงก์ภายในที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน
 • แหล่งข้อมูลอื่น (External Links) ใส่ลิงก์ภายนอกสำหรับผู้อ่านได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
 • หมวดหมู่ ขึ้นต้นหมวดหมู่ทุกครั้งว่า "อัลบั้มเพลงของ + ชื่อศิลปิน" อาทิ [[หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงของเซลีน ดิออน]] และตามด้วยหมวดหมู่ [[หมวดหมู่:อัลบั้มเพลงในปี พ.ศ. xxxx]] ส่วนหมวดหมู่อื่นๆ ผู้ใช้พิจารณาตามความเหมาะสม
 • โครง บทความที่เป็นโครงให้ใช้ {{โครงดนตรี}} ตำแหน่งท้ายสุดของบทความ
 • ลิงก์ข้ามภาษา ในกรณีที่ต้องมีการเชื่อมโยงกับบทความอื่น โดยบทความนั้นยังไม่มีในภาษาไทย ให้ใส่ลิงก์ข้ามภาษาไว้