วิกิพีเดีย:โครงการวิกิว่าที่บทความ/รายการผู้ตรวจทาน


หมายเหตุสำหรับผู้ตรวจทานฉบับร่างว่าที่บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้แก้ไขที่ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการว่าที่บทความในฐานะผู้ตรวจทานและผ่านเงื่อนไข มีรายการอยู่ด้านล่าง หากคุณต้องการเข้าร่วมด้วย กรุณาส่งคำขอที่วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้ตรวจทานว่าที่บทความ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มตนเองได้

เงื่อนไข:

ผู้ตรวจทานว่าที่บทความต้องมี:

  1. มีอายุบัญชี 90 วันขึ้นไป
  2. มีการแก้ไขที่ไม่ถูกลบในเนมสเปซหลักอย่างน้อย 500 การแก้ไข (ไม่ใช่จำนวนการแก้ไขทั้งหมด)
  3. ได้อ่านและเข้าใจในวิธีการตรวจฉบับร่างแล้ว
  4. เข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติของวิกิพีเดีย รวมถึงนโยบายความโดดเด่นของหัวเรื่อง
  5. มีหลักฐานที่สมเหตุสมผลว่าเข้าใจในนโยบายการลบถี่ถ้วนดีแล้ว
  6. เต็มใจและสะดวกตอบคำถามของผู้สร้างฉบับร่างและให้ข้อแนะนำได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ: ผู้แก้ไขที่ไม่ได้มีรายชื่อในหน้านี้ไม่ควรทำการตรวจทานฉบับร่างว่าที่บทความเป็นอย่างยิ่ง

เฉพาะผู้ใช้ที่มีรายชื่อเท่านั้นที่สามารถใช้งานสคริปต์ช่วยเหลือได้

หากคุณต้องการเป็นผู้ตรวจทานว่าที่บทความ แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดด้านบน กรุณาอย่ารีบร้อนเสนอชื่อไว้ในตอนนี้ แต่ขอให้กลับมาอีกครั้งเมื่อคุณพร้อม ในช่วงเวลานั้นขอให้คุณทำความคุ้นเคยกับกระบวนการโดยการตรวจดูตามฉบับร่างและหน้าช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อดูงานของผู้ตรวจตราฉบับร่าง ผู้ตรวจตราฉบับร่างทุกคนยินดีตอบคำถามของคุณทั้งก่อนและหลังการเสนอชื่อ