วิกิพีเดีย:โครงการวิกิภูมิศาสตร์/บทความที่ต้องการ

ภูมิศาสตร์
Geography
โครงการสถานีย่อยบทความที่ต้องการการเข้าชมหน้า
ภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์มนุษย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เทคโนโลยีภูมิศาสตร์‎ภูมิศาสตร์แบ่งตามทวีปภูมิศาสตร์แบ่งตามประเทศ

หน้านี้ได้รวบรวมบทความที่ต้องการสำหรับวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการวิกิภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย บทความที่ยังไม่มีและต้องการเขียน บทความที่ไม่สมบูรณ์และต้องการการปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหา หรือเขียนให้ดีขึ้น และบทความที่ต้องการแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม นอกจากนี้แต่ละบทความยังแสดงลิงก์ไปยังโครงการวิกิพีเดียภาษาอื่น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (en) เพื่อให้สมาชิกหรือคนอื่นๆที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทความหรือปรับปรุงบทความได้

บทความที่ต้องการแก้ไข

บทความคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษแก้ไข

บทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษแก้ไข

บทความที่มีความสำคัญมากที่สุดแก้ไข

บทความที่มีความสำคัญมากแก้ไข

บทความที่มีความสำคัญปานกลางแก้ไข

บทความที่มีความสำคัญน้อยแก้ไข

บทความที่ไม่สมบูรณ์/ต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมแก้ไข