วิกิพีเดีย:โครงการคำทับศัพท์/คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย/พิจารณาไปแล้ว

ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: ซาวด์ (ทำนองเดียวกับ เวิลด์) --octahedron80 09:24, 22 มกราคม 2553 (ICT)

soundแก้ไข

 1. ซาวด์
 2. ซาวนด์

--ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 02:36, 11 กรกฎาคม 2551 (ICT)

ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: เซอร์ราวด์ (ทำนองเดียวกับ เวิลด์) --octahedron80 09:24, 22 มกราคม 2553 (ICT)

surroundแก้ไข

 1. เซอร์ราวด์
 2. เซอร์ราวนด์

--ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 02:36, 11 กรกฎาคม 2551 (ICT)

ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: กราวด์ (ทำนองเดียวกับ เวิลด์) --octahedron80 09:24, 22 มกราคม 2553 (ICT)

groundแก้ไข

 1. กราวน์
 2. กราวด์
 3. กราวนด์
 4. กราวน์ด
 5. กราวน์ด์

--Manop | พูดคุย - Wikipe-tan tab.png 03:56, 6 กรกฎาคม 2007 (UTC)

ใช้ กราวด์ เพราะมีตัวสะกดกับตัวการันต์แล้วอย่างละตัว ทำนองเดียวกับ เวิลด์ --Octahedron80 10:25, 11 กันยายน 2007 (ICT)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: พอยต์ --Jutiphan | พูดคุย - 23:55, 3 กันยายน 2551 (ICT)

pointแก้ไข

ไม่นับคำที่แปลได้ หมายถึงคำที่ต้องทับศัพท์ เช่น เซ็นเตอร์พ้อยท์ ผมว่าดูทะแม่งๆ --Sirius (TeeTaweepo) Canismajor icon.gif 17:57, 21 เมษายน 2551 (ICT)

 1. พอยต์
 2. พอยท์
 3. พ้อยต์
 4. พ้อยท์
เหมือนผมจะเคยเห็น ข้อ 3..

ปล. ทุกๆ คำ ถ้าได้ข้อสรุปแล้ว อย่าลืมแก้ในหน้ารวบรวมนะครับ --Sirius (TeeTaweepo) Canismajor icon.gif

ถ้าสะกดตามระบบราชบัณฑิตฯ ก็เป็น พอยต์ นะครับ แต่คนไทยนิยมใส่ไม้โท และออกเสียงไม้โทเยอะเหมือนกันสำหรับคำลงท้าย --Manop | พูดคุย 14:13, 27 มิถุนายน 2551 (ICT)
เห็นด้วยว่าควรจะเป็น พอยต์ ครับ --Jutiphan | พูดคุย - 01:40, 30 มิถุนายน 2551 (ICT)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: ซีรีส์ --Jutiphan | พูดคุย - 14:32, 27 มิถุนายน 2551 (ICT)

seriesแก้ไข

series ที่หมายถึงการ์ตูนชุด เกมชุด ไม่ได้หมายถึงอนุกรม มีการทับศัพท์กันหลายแบบ ซึ่งคำนี้เป็นพหูพจน์เสมอ บางคนใช้ ช ช้าง แทน ซ โซ่ อันนั้นผิดแน่นอนและจะไม่พิจารณา ตัวเลือกมีดังนี้

 1. ซีรีส์
 2. ซีรี่ส์
 3. ซีรีย์
 4. ซีรี่ย์

โดยส่วนตัวแล้วเลือกข้อ 1 เพราะไม่จำเป็นต้องใส่ไม้เอก และคงรูป s เอาไว้ --Octahedron80 10:28, 11 กันยายน 2007 (ICT)

ข้อหนึ่งเหมือนกันครับ ซีรีส์ ไม่น่าจะมี "ย์" เหมือนที่นิยม --Manop | พูดคุย 12:09, 11 กันยายน 2007 (ICT)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: เรฟโวลูชัน --Jutiphan | พูดคุย - 14:27, 27 มิถุนายน 2551 (ICT)

revolutionแก้ไข

คำนี้ควรทับศัพท์ว่า เรโวลูชัน หรือ เรฟโวลูชัน ครับ ผมอยากให้เป็น เรฟโวลูชัน เพราะคำนี้อ่านแยกพยางค์จะเป็น rev·o·lu·tion แต่ถ้าทับศัพท์แบบถ่ายรูปจะกลายเป็น เรโวลูชัน และคิดว่าคงไม่เขียนเป็น เรฟโอลูชัน ชื่อที่คิดว่านำไปใช้ตอนนี้ก็มี นินเทนโด เรฟโวลูชัน, มิตซูบิชิ แลนเซอร์เรฟโวลูชัน, นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชัน (ทีมฟุตบอล) --Manop | พูดคุย - Wikipe-tan tab.png 05:19, 5 มีนาคม 2007 (UTC)

เรฟโวลูชัน ก็ดีครับ --Jutiphan | พูดคุย - 18:31, 6 มีนาคม 2007 (UTC)
สนับสนุนครับ ขอโหวตให้คำอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะ) ที่มีปัญหาเดียวกันนี้ ให้ยึดตามวิธีนี้ทั้งหมด ไปเลย (ไม่ต้องมาถามกันใหม่แล้ว)

แต่ถ้าเป็น ชื่อเฉพาะ ให้ใช้ "คำที่นิยมเขียน" เพื่อผลในการ search ดีกว่า

ใช้ เรฟโวลูชัน ดีเหมือนกัน เพราะ v เป็นเสียงที่ก้ำกึ่งระหว่าง ฟ-ว --Octahedron80 02:53, 23 สิงหาคม 2007 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: ใช้ โปรเจกต์ ซึ่งสรุปจากการประนีประนอมระหว่างความนิยมกับหลักการ --Jutiphan | พูดคุย - 14:20, 27 มิถุนายน 2551 (ICT)

projectแก้ไข

ทับศัพท์ว่าอะไรดีครับ เห็นมีการใช้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โปรเจ็กต์ โปรเจกต์ โปรเจ็กท์ โปรเจค โปรแจ็คท์ โปรแจ็ค เต็มไปหมดเลยครับ --Jutiphan | พูดคุย - 20:23, 14 มกราคม 2007 (UTC)

ความคิดเห็น เสนอแนะ
 1. ถ้าตามหลัก คือ โพรเจกต์ ครับ แต่ถ้ารู้สึกไม่คุ้นชิน หากไม่มีความจำเป็นต้องทับศัพท์ก็น่าจะแปลเป็นไทยว่า โครงการ --Pi@k 02:54, 15 มกราคม 2007 (UTC)
โพรเจกต์ ก็ดีเหมือนกันนะครับ ออกเสียงใกล้ขึ้น --Jutiphan | พูดคุย - 02:56, 15 มกราคม 2007 (UTC)
อย่างนี้ ถ้าเป็นพวกคำศัพท์ขึ้นต้นด้วย pro จะทับกันอย่างไรอะครับ มันจะแปลกหรือเปล่าอย่าง professional provider หรือ promote --Jutiphan | พูดคุย - 14:16, 15 มกราคม 2007 (UTC)
 1. มันแล้วแต่คำว่าจะใช้ โปร- หรือ โพร- ดูอย่าง โปรแกรม สิครับ ค้นหาพบ 1,720,000 รายการ เทียบกันไม่ได้กับ โพรแกรม เลย ซึ่งค้นหาพบ เพียง 71 รายการ แม้แต่คำว่า โปร (แม่แบบก็มี) ซึ่งมาจาก professional นั่นเอง ส่วน provider น่าจะเขียนเป็น โพรไวเดอร์ และ promote คือ โปรโมต ซึ่งน่าจะขึ้นอยู่กับการลงเสียงเน้นหนักที่พยางค์ใดมากกว่า แต่ถึงกระนั้นก็ตาม คำเหล่านี้มีคำแปลภาษาไทยอยู่แล้ว ก็ควรใช้ภาษาไทย--อ็อกตร้า บอนด์ 15:10, 15 มกราคม 2007 (UTC)
 2. ผลการวิจัยออกมาแล้ว โดยผมเอง ผมค้นหาคำต่อไปนี้ใน Google แล้วนับผลลัพธ์ที่ปรากฏ ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการเขียนในรูปแบบนั้นๆ แสดงได้ตามตาราง
-ก * -กต์ -กท์ -ค * -คต์ -คท์
โปรเจ- 1,150 973 119 35,300 977 1,860
โปรเจ็- 574 12,200 135 22,400 346 961
โพรเจ- 4 73 0 84 1 7
โพรเจ็- 0 3 0 81 0 13

* ผลลัพธ์จาก -ก และ -ค ได้ตัดผลลัพธ์ของ -กต์ -กท์ และ -คต์ -คท์ ในคำสำคัญก่อนค้นหาแล้ว
วิจัย ณ วันเวลา ตามลายเซ็น สามารถอ้างอิงได้--อ็อกตร้า บอนด์ 15:47, 15 มกราคม 2007 (UTC)

สงสัยว่าอีกหน่อยคงต้องมีการกำหนดว่าจะทับศัพท์ตามสำเนียงไหนหรือเปล่าครับ อเมริกัน บริติช ออสเตรเลีย และก็อังกฤษไทย ? --Manop | พูดคุย - Wikipe-tan tab.png 00:15, 17 มกราคม 2007 (UTC)
ท่าทางต้องมาดูกันก่อนละครับ ว่าจะเอาโพร หรือ โปร ผมเลยไปดูว่ามีคำใดบ้างที่ใช้โพร และเท่าที่ดูคำทับศัพทในหมวด P ในวิกิพีเดียก็มี:
 1. projection โพรเจกชัน
 2. projective โพรเจกทิฟ
 3. protocol โพรโทคอล ศัพท์บัญญัติ
 4. protractor โพรแทรกเตอร์

คำที่ไม่ใช้อย่าง:

 1. prolog โปรล็อก
 2. Protestant โปรเตสแตนต์ ศัพท์บัญญัติ

คือนี่ไม่ได้หมายความว่า เราต้องใช้ตามนะครับ แต่ความจริงแล้วหมายความว่า คงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ว่าควรใช้โปร หรือ โพร --Jutiphan | พูดคุย - 17:46, 21 มกราคม 2007 (UTC)

ต้องดูตัวอย่างจากสื่อ สิ่งพิมพ์ ตำรา ด้วยว่าเขาใช้อะไรกัน กูเกิลอย่างเดียวไม่พอครับ ที่ผมวิจัยไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเฉยๆ--อ็อกตร้า บอนด์ 18:07, 21 มกราคม 2007 (UTC)
ครับ เดี๋ยวเข้าใจผิดกัน เงื่อนไขอื่นที่ผมหมายถึงคือว่า อาจไม่ขึ้นอยู่กับคำอื่นๆว่าเขาใช้โปร หรือ โพรกัน เพราะปัจจุบันนั้นไม่มีความชัดเจนว่า ใช้โปร หรือใช้โพร จึงขึ้นอยู่กับเหตุผลอื่นๆ เช่นความเหมาะสม ความนิยม ความใกล้เคียงในการออกเสียง อะไรแบบนี้อะครับ --Jutiphan | พูดคุย - 18:13, 21 มกราคม 2007 (UTC)
คงต้องดูตาราง IPA แล้วกระมัง--อ็อกตร้า บอนด์ 18:24, 21 มกราคม 2007 (UTC)
ผมว่าไปใช้ โปรเจกต์ กันดีไหมครับ น่าจะเป็นจุดตรงกลางที่ไปกันได้ --Jutiphan | พูดคุย - 03:04, 4 พฤษภาคม 2007 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: ใช้ โพรโทคอล ทั้งหมด--Octahedron80 02:50, 23 สิงหาคม 2007 (UTC)

Protocolแก้ไข

ปัจจุบันนี้ ในวิกิพีเดียใช้ โปรโตคอล ซึ่งได้มีการบัญญัติว่า โพรโทคอล ซึ่งความคิดของผมนั้นพบว่า โพรโตคอลมีข้อดีกว่าคำที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ ใกล้การออกเสียงมากกว่า แต่ที่แน่นอนคือไม่นิยมใช้ โดยหากค้นหาในกูเกิลนั้น โปรโตคอล: 19,800, โพรโตคอล: 882,โปรโทคอล: 223 จึงอยากทราบความคิดเห็นครับ ว่าคำนี้จะใช้ตัวไหน --Jutiphan | พูดคุย - 17:57, 21 มกราคม 2007 (UTC)

ความคิดเห็น เสนอแนะ
 • ผมว่าควรใช้ตามความนิยมไปก่อน (โปรโตคอล)--อ็อกตร้า บอนด์ 03:53, 23 มกราคม 2007 (UTC)
 • ผมก็รู้สึกคุ้นเคยกับคำว่า โปรโตคอล มากกว่าครับ -- Tinnapat 16:59, 4 กุมภาพันธ์ 2007 (UTC)
  • ตอนนี้ใช้ โพรโทคอล ตามราชฯ ทั้งหมดครับ --Octahedron80 02:50, 23 สิงหาคม 2007 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: เกม ยกเว้นชื่อเฉพาะให้ใช้ เกมส์ --Jutiphan | พูดคุย - 06:34, 28 มกราคม 2007 (UTC)

game/gamesแก้ไข

ไม่ทราบว่า ทั้งสองอย่างนี้ทับศัพท์เป็น เกม เฉยๆหรือเปล่าครับ หรือว่าคำนี้มีกรณีถ้ามี s เติมหลังให้เป็น เกมส์ !? --Jutiphan | พูดคุย - 17:42, 21 มกราคม 2007 (UTC)

ความคิดเห็น เสนอแนะ
 • เกม ที่แปลว่า กีฬา หรือการละเล่น ไม่มี "ส์" ส่วนชื่อเฉพาะอย่างอื่นเช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ ต้องมี ผมนึกว่าคุณเข้าใจแล้วเสียอีก--อ็อกตร้า บอนด์ 18:04, 21 มกราคม 2007 (UTC)
แหะๆ ครับ ผมเองความจริงแล้วก็ไม่ค่อยรู้แหละครับ แล้วก็ยิ่งรู้ ยิ่งไม่แน่ใจครับ เห็นในบทความมีการใช้ เกมส์ ประกอบกับค้นหาศึกษาไปเจอโพสแบบนี้ [1] เลยยิ่งไม่แน่ใจ --Jutiphan | พูดคุย - 18:10, 21 มกราคม 2007 (UTC)
game หรือ games แปลมาจะเป็น เกม ครับ ส่วนพวกคำว่า games ที่ทับศัพท์มาโดยตรงเราก็จะใช้ "เกมส์" เช่น ซีเกมส์ หรือ เอเชียนเกมส์ --Manop | พูดคุย - Wikipe-tan tab.png 19:52, 21 มกราคม 2007 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: โน้ต และ โน้ตบุ๊ก โดยใช้ตามหลักที่บัญญัติไว้เหมือนเดิม --Jutiphan | พูดคุย - 04:22, 17 มกราคม 2007 (UTC)

noteแก้ไข

มีความคิดเห็นกันอย่างไรดีครับ ซึ่งผมเห็นมีการใช้ทั้ง โนต และโน้ต เช่น โนตบุก หรือ โน้ตบุก หรืออย่างโนตแพด หรือโน้ตแพด หรือ้างเป็นโนตเฉยๆ โน้ต หรือ โนต --Jutiphan | พูดคุย - 20:19, 10 มกราคม 2007 (UTC)

ความคิดเห็น:

 • โน้ต ตามพจนานุกรม ไม่ใช่ทั้ง โนต และ โน๊ต--อ็อกตร้า บอนด์ 05:24, 14 มกราคม 2007 (UTC)
 • notebook ทับศัพท์ว่า โน้ตบุ๊ก ครับ ที่มีวรรณยุกต์เข้าใจว่า "โน้ต" ใช้มานานแล้ว ส่วน "บุก" ตรงกับคำภาษาไทย --Pi@k 02:41, 11 มกราคม 2007 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ความคิดเห็นต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นด้านล่างนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต

ผลการพิจารณา: ไม่สามารถตกลงได้ โดยสรุปเป็นการใช้คำบัญญัติ "ญาณวิทยา" หรือ "ทฤษฎีความรู้" แทนการทับศัพท์ --Jutiphan | พูดคุย - 06:22, 14 มกราคม 2007 (UTC)

Epistemologyแก้ไข

จากEpistemology

ราชบัณฑิตบัญญัติไว้แล้วว่า ญาณวิทยา อยากทราบวิธีการ สะกด หรือ ปริวรรต ด้วย เอพิสเตโมโลจี หรือ อีพิสเทโมโลจี  ?

ใช้คำว่าญาณวิทยาเลยได้หรือเปล่าครับ (ในนั้นค่อยเขียนว่ามาจาก epistemology ได้ไหมครับ) --- Jittat 02:11, 31 พ.ค. 2005 (UTC)
คือว่าอย่างนี้ครับ คำหลายๆคำในวงการปรัชญาเป็นคำที่ ที่คนทั่วไปค่อนข้าง ไม่คุ้นเคยอยู่แล้วครับ การใช้คำที่"ดูเหมือนจะไทย" จริงๆก็ไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจอะไรเกี่ยวกับคำพวกนี้ ในเชิงคอนเซปต์อยู่แล้วครับ ผมคิดว่า การทับศัพท์เป็นการเปิดพื้นที่ในอนาคตให้กับการ ที่ทุกคน(ไม่ใช่เฉพาะราชบัณฑิต)สามารถเข้ามาสร้างศัพท์ที่เหมาะสมกว่าเดิมได้ในอนาคต ได้อีกด้วย เมื่อก่อนยุคที่มี ราชบัณฑิตคอยสร้างศัพท์ (ซึ่งที่จริง การบัญญัติศัพท์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง..อย่างมากนะครับอย่างน้อยในระยะแรกๆ )
พัฒนาการ ใช้ภาษาในสังคมไทยที่นำเข้ามาจากที่อื่น ก็อยู่ในรูปนี้แหละครับ คือเอาเข้ามาก่อน แล้ว คาอยๆเผยแพ่นิยามของคำๆนั้น ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของสังคม ก็จะมีหลายๆคน(ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม)หาคำที่จะเรียก คำๆ นั้นเป็นภาษาไทย คำไหนที่เป็นนิยมใช้กันก็สามารถกลายเป็นคำไทย ซึ่งในกระบวนการแบบนั้นคนทั่วๆไปก็จะมีโอกาสเข้าใจคำหรือความหมายมากขึ้นด้วยครับ ถ้าเอาความเข้าใจของคนในวงกว้างเป็นที่ตั้ง คิดว่าวิธีนี้ดีกว่า การเอาศัพท์ภาษาฝรั่งมาทำเป็นแขก แล้ว สะกดด้วยตัวอักษรไทยแบบที่ราชบัณฑิตนิยมทำครับ
ผมเขียนรายละเอียดไว้ตรง ส่วนสภากาแฟด้วยครับ เรื่องการทับศัพท์ ขอบคุณมากครับ ผู้ใช้:We
เอาเป็น "ทฤษฎีความรู้" ดีไหมครับ? (ผมเห็นว่าภาษาอังกฤษ เขาก็เรียก epistemology ปน ๆ กับ theory of knowledge นะครับ) ส่วนเรื่องการทับศัพท์ทั่วไป คุณ Ans และผมได้คุยเพิ่มเติมไว้ที่ เรื่องการทับศัพท์ นะครับ --- Jittat 15:05, 31 พ.ค. 2005 (UTC)
ความคิดเห็นด้านบนเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่พิจารณาไปแล้ว กรุณาอย่าแก้ไขหรือเพิ่มเติม โดยเก็บไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงเหตุผลที่ใช้คำทับศัพท์ดังกล่าว ถ้าหากคุณมีข้อมูลใหม่ที่เห็นควรว่าคำทับศัพท์นี้ควรได้รับการพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มคำทับศัพท์ดังกล่าว ในรายการคำทับศัพท์ที่กำลังพิจารณา ความคิดเห็นข้างบนนี้อาจถูกใช้ในการอ้างอิง และพิจารณาในอนาคต


ดูเพิ่มแก้ไข