วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ/แจ้งความ/กรุ 9

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

-- Just Sayori OK? (have a chat) 22:26, 3 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 22:57, 3 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย นคเรศ

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: เป็นบัญชีผู้ใช้ขององค์กร เขียนบทความขององค์กรเองทั้งหน้าผู้ใช้และฉบับร่าง และผมได้แจ้งเตือนผู้ใช้แล้ว —Nakare✝「T」 19:52, 15 พฤศจิกายน 2564 (+07)
  --Lerdsuwa (คุย) 00:06, 16 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Potapt

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ถูกก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

--Potapt (คุย) 09:56, 17 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  --JMKTIN (คุย) 16:45, 17 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

-- Just Sayori OK? (have a chat) 17:09, 17 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 18:10, 21 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย แอนเดอร์สัน

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ทำให้เสียระบบ มีการสร้างหรือมีการแปลบทความเจ้านายคุณภาพต่ำ มักเปลี่ยนชื่อบทความและแก้ไขบทความด้วยความผิดพลาดบ่อยครั้ง และถูกย้อนกลับโดยมาก

--𝒜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 くコ:彡 (คุย) 23:22, 18 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  7 วันครับ แล้วค่อยดูพฤติกรรมต่อไปครับ --Timekeepertmk (คุย) 18:15, 21 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย แอนเดอร์สัน

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ทำให้เสียระบบ มีการสร้างหรือมีการแปลบทความเจ้านายคุณภาพต่ำ มักเปลี่ยนชื่อบทความและแก้ไขบทความด้วยความผิดพลาดบ่อยครั้ง และถูกย้อนกลับโดยมาก คาดว่าเป็นผู้ใช้คนก่อนที่เคยแจ้งบล็อกไป

--𝒜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 くコ:彡 (คุย) 23:09, 20 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 18:21, 21 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย นคเรศ

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: เป็นบัญชีของบุคคลที่มีชื่อเสียง เขียนบทความตัวเอง (รายละเอียดเพิ่มเติมมีในหมายเหตุ) —Nakare✝「T」 14:31, 21 พฤศจิกายน 2564 (+07)
  จริง ๆ แล้ว แม้ว่าจะมีเหตุให้ถูกบล็อกได้จากการเป็นบัญชีที่มีวัตถุประสงค์เดียวในการส่งเสริมบุคคล แต่เนื่องจากพฤติกรรมยังมีไม่มาก ประกอบกับยังไม่มีการแจ้งเตือนผู้เขียนในหน้าพูดคุย ดังนั้นแล้วการยังไม่บล็อกตอนนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่าครับ --Timekeepertmk (คุย) 00:40, 26 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Soponwit Sangsai

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: เนื่องจากเกรงว่าจะมีไอพี 119.76.xxx.xxx มาทำลายข้อมูลจนไม่สามารถย้อนการแกไขได้ ฝากจัดการกับไอพีกลุ่มนี้ด้วยครับ

--Soponwit Sangsai (คุย) 15:06, 22 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  ไอพีที่ก่อกวนมีไอพีเดียว ซึ่งถูกบล็อกไปแล้ว หากมีการก่อกวนจากไอพีอื่นอีกจะพิจารณาล็อกหน้าอีกครั้งครับ ขอบคุณมากครับ -- Chainwit. [   พูดคุย ] 17:29, 22 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Potapt

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ถูกผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้หมายเลขไอพีก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

--Potapt (คุย) 18:39, 26 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  กึ่งป้องกัน 6 เดือน --Geonuch (คุย) 19:39, 26 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Potapt

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: มีประวัติการก่อกวนบทความนักฟุตบอลต่าง ๆ มาตั้งแต่ต้นปี เคยได้รับการแจ้งเตือนและเคยถูกบล็อกไปแล้วแต่ยังไม่หยุดพฤติกรรม

--Potapt (คุย) 18:45, 26 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  ไอพีพล็อกซี บล็อก 1 ปี --Geonuch (คุย) 19:39, 26 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย แอนเดอร์สัน

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: สงครามแก้ไข ก่อกวนเนื้อหาในบทความ

--𝒜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 くコ:彡 (คุย) 02:10, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)

มันเป็นลิงค์สีแดงมันควรจะถูกลบออก. เกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนั้น? และถ้าคุณกลัวที่จะแก้ไขสงครามดีฉันมักจะพยายามพูดคุย แต่คุณกลับโดยไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องนั่นเป็นเรื่องไร้สาระมาก. 2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 02:19, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
เราไม่รู้หรอกว่าคุณพยายามจริงหรือไม่ แต่การแก้ไขส่วนใหญ่ของคุณไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณอธิบาย และเราไม่สามารถเข้าใจคุณได้ นอกจากนี้คุณยังออกคำสั่ง เกรี้ยวกราด และกล่าวหาคนอื่นอีก --Potapt (คุย) 02:25, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
@Potapt การโต้แย้งของคุณสําหรับการเพิ่มเนื้อหาโดยไม่มีการอ้างอิงคืออะไร. มันคืออะไร? คุณรู้อะไรไหม? ฉันถามคุณอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งเกี่ยวกับคําถามง่าย ๆ. คุณอาจให้เหตุผลโดยตรงในสองประโยค. แต่ไม่ทั้งหมดที่คุณพูดจะบอกให้ฉันอ่านย่อหน้าที่คลุมเครือเช่นกันซ้ําแล้วซ้ําอีก. ดังนั้นหลังจากนี้คุณบอกว่าคนปกติไม่โกรธกับพฤติกรรมของคุณ? 2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 02:31, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ขออนุญาตครับ การลบเนื้อหาที่เป็นลิงก์สีแดงออก ไม่เกี่ยวกับนโยบายเลยครับ คุณจะมาอ้างเพื่อลบเนื้อหาออกไม่ได้ --𝒜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 くコ:彡 (คุย) 02:33, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ฉันไม่เข้าใจเนื้อหาประเภทใดที่ไม่มีแหล่งที่สามารถเก็บไว้ได้? ฉันถามซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าและชายคนนี้ (Potapt) ปฏิเสธต่อไปโดยพูดสิ่งที่คลุมเครือและล้อเล่น. ฉันคิดว่าเขาเป็นโทรลล์ที่ชัดเจน. บรรณาธิการคนใดที่พบเขาจะโกรธมาก. 2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 02:42, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
โทรลล์ที่ชัดเจนคือพูดอีกอย่าง แต่การกระทำเป็นอีกอย่างครับ --Potapt (คุย) 02:44, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
@2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 บางครั้งก็อ้างว่าไม่มีแหล่งอ้างอิง บางครั้งก็อ้างว่าเนื้อหาเก่า และในการลบออกไป เนื้อหาบางส่วนที่มันไม่ได้ผิดอะไร (เว้นแต่ว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเช่นนั้น) ก็ถูกลบไปด้วย ถ้าคุณอ่านนโยบายจริง ๆ คุณจะไม่ทำแบบนี้เลย และคุณคงไม่ต้องมาบอกให้ผมหาให้ ส่วนพฤติกรรมของผม คนอื่นเขาอาจจะโกรธมั้งครับ แต่ผมว่าเขาเข้าใจนะว่าผมจะสื่ออะไร ส่วนคุณก็นะ... Potapt (คุย) 02:39, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
@Potapt: บอกฉันเกี่ยวกับส่วนหนึ่งของนโยบาย. คุณต้องการประโยคกี่ประโยคในการทําเช่นนั้น? 2? หากคุณทําเช่นนั้นตั้งแต่ต้นเราจะไม่เสียเวลาพูดถึงถังขยะ 2 ชั่วโมง. แต่ไม่แน่นอนเนื่องจากอัตตาอันยิ่งใหญ่ของคุณอีกครั้งมนุษย์สองคนต้องเสียเวลาอันมีค่าจํานวนมากในชีวิตของพวกเขา. คุณมีความสุขตอนนี้? 2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 02:50, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
คุณว่าคนอื่นกำลังพูดอะไรไร้สาระ/ไม่มีความหมาย/ล้อเล่น แต่คุณก็กำลังทำแบบเดียวกัน แล้วกล้าสอนคนอื่นด้วยเหรอครับเรื่องอัตตาเนี่ย แค่ยอมรับอะไรบางอย่างคุณยังทำไม่ได้เลย --Potapt (คุย) 02:53, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
โอ้ใช่? คาดเดาสิ่งที่? ฉันทําสิ่งนี้เป็นประจําทุกวันฉันลบเนื้อหาโดยไม่มีการอ้างอิงมันเป็นประเภทที่ถูกต้องและปกติและไม่มีใครสนใจสักนิด แต่มีเพียงคุณและใช่ทันใดนั้นคุณดังนั้นปัญหาคือคุณกับอัตตาของคุณที่ใหญ่ และน่ารําคาญเหมือนนรก. ตอนนี้ฉันขอให้คุณพูดและอ้างส่วนที่ต่อต้านความถูกต้องของการแก้ไขของฉัน. มันเป็นงานที่ง่ายมาก แต่คุณทําไม่ได้. ดังนั้นใครที่ทําตัวไร้สาระที่นี่? 2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 03:03, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
อ่านแทบไม่รู้เรื่องเลยครับ เข้าใจแค่ประโยคสุดท้าย แนะนำให้ส่องกระจกดูครับ --Potapt (คุย) 03:05, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ใช่ฉันรู้ว่าฉันค่อนข้างแน่ใจว่าคุณไม่สามารถอ่านอะไรเพราะคุณมีอัตตาตัวใหญ่และตาตาบอดที่ไม่สามารถใช้ตรรกะและไม่รู้วิธีอภิปราย. 2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 03:10, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ผมว่าผมไม่สามารถอ่านอะไรได้เพราะเหตุผลอื่นมากกว่า เหตุผลที่คุณจงใจไม่พูดถึง แม้อัตตาของคุณจะเล็กกะจิริดก็ตาม --Potapt (คุย) 03:13, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ฉันบอกคุณแล้วถ้าคุณมีความกล้าหาญและเชื่อว่าคุณพูดถูกโปรดพูดถึงข้อความทั้งหมด (จากนโยบาย) ที่จะสนับสนุนความเชื่อของคุณอย่างชัดเจนกล่าวถึงที่นี่ดังนั้นทุกคนรวมถึงฉันสามารถถอดรหัสได้. 2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 03:19, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ผมส่งลิงก์ให้คุณดูไปแล้ว (ซึ่งก็เป็นลิงก์เดียวกับที่คุณส่งให้คนอื่นดูนั่นแหละ) ทุกอย่างก็อยู่ในหน้านั้น บอกไว้ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องตีความอะไร (และผมไม่ใช่คนเขียนไว้ด้วยซ้ำ) และที่จริงในความย่อการแก้ไขก็บอกไปบ้างแล้ว ถ้าจะให้ยกให้ดูอย่างละเอียด ก่อนที่จะทำเช่นนั้น คุณต้องยอมรับอะไรบางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนก่อนครับ --Potapt (คุย) 03:22, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ฉันไม่ได้ขอให้คุณส่งลิงค์ของบทความทั้งหมด. ฉันต้องการให้คุณส่งข้อความทั้งหมดของส่วนที่สนับสนุนการโต้แย้งของคุณ. ฉันเดาว่าคุณมีปัญหาการอ่าน / ความเข้าใจ. 2405:4803:FCE5:C320:E949:5925:1C43:2923 03:29, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
ผมว่าหลายคน (ถ้าไม่ทุกคน) ที่คุยกับคุณในวิกิพีเดียภาษาไทยนี้คงมีปัญหาทำนองนั้นหมดล่ะครับ คิดดูดี ๆ ครับว่าเพราะอะไร--Potapt (คุย) 03:31, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)
  ขอบคุณครับ --Chainwit. [   พูดคุย ] 04:35, 28 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนลบเนื้อหา (unexplained content removal)

-- Just Sayori OK? (have a chat) 18:04, 29 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 18:26, 29 พฤศจิกายน 2564 (+07)
@Timekeepertmk: ทักเรื่องไอพีครับ เป็นช่วงไอพี 119.76.129.0/24 ครับ ไม่ใช่ 119.76.129.0 🙏 -- Just Sayori OK? (have a chat) 18:30, 29 พฤศจิกายน 2564 (+07)
  ขออภัยครับ ตอนบล็อกดูไม่ละเอียดเองครับ --Timekeepertmk (คุย) 22:27, 29 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Soponwit Sangsai

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

--Soponwit Sangsai (คุย) 21:13, 29 พฤศจิกายน 2564 (+07)

  มีอยู่ไอพีช่วงเดียวที่ก่อกวน พิจารณาบล็อกเป็นช่วงไอพีแทนครับ --Timekeepertmk (คุย) 22:31, 29 พฤศจิกายน 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย EZBELLA

สถานะ:     อนุมัติ

--`Ez. (คุย) 10:13, 5 ธันวาคม 2564 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 20:06, 5 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

-- Just Sayori OK? (have a chat) 16:15, 6 ธันวาคม 2564 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 23:16, 6 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

-- Just Sayori OK? (have a chat) 16:28, 6 ธันวาคม 2564 (+07)

  --Geonuch (คุย) 22:58, 18 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: บัญชีเพื่อส่งสแปม

-- Just Sayori OK? (have a chat) 20:39, 6 ธันวาคม 2564 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 23:17, 6 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ไอพีเดิมที่ก่อกวนลบเนื้อหาบทความโทรทัศน์ต่าง ๆ (unexplained content removal) หลังจากพ้นเวลาการบล็อก (1 สัปดาห์) ก็ยังมีพฤติกรรมเดิม

-- Just Sayori OK? (have a chat) 14:40, 7 ธันวาคม 2564 (+07)

  จัดการแล้วโดยผู้ดูแลท่านอื่น --Lerdsuwa (คุย) 23:00, 14 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

-- Just Sayori OK? (have a chat) 16:35, 9 ธันวาคม 2564 (+07)

  จัดการแล้วโดยผู้ดูแลท่านอื่น --Lerdsuwa (คุย) 23:00, 14 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Iamike

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: พยายามย้อนกลับบทความหลังจากแก้ไขเพื่อโฆษณาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง

--Iamike (คุย) 23:54, 13 ธันวาคม 2564 (+07)

  จัดการแล้วโดยผู้ดูแลท่านอื่น --Lerdsuwa (คุย) 23:00, 14 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย 27.55.93.27

สถานะ:     อนุมัติ

--27.55.93.27 15:31, 14 ธันวาคม 2564 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 22:59, 14 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ช่วงไอพีของภิเภก เทพรักษา ซึ่งมีการก่อกวนมาอย่างต่อเนื่อง

-- Just Sayori OK? (have a chat) 03:58, 15 ธันวาคม 2564 (+07)

  บล็อก 2 สัปดาห์ --Geonuch (คุย) 23:56, 18 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนลบเนื้อหา (สืบจากการแจ้งบล็อกครั้งก่อนหน้าที่แจ้งไอพีผิด จากช่วงไอพีเป็นไอพีเดียว ทำให้ผู้ก่อกวนยังสามารถแก้ไขได้อยู่ครับ)

-- Just Sayori OK? (have a chat) 16:50, 15 ธันวาคม 2564 (+07)

  บล็อก 2 สัปดาห์ --Geonuch (คุย) 23:56, 18 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Soponwit Sangsai

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ไอพีรายนี้ก่อกวนหน้า ข่าวช่อง 7HD และหน้าอื่นๆ ด้วย และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ไอพีรายนี้ก็เข้ามาแก้ไขหน้านี้โดยข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมกับล็อกเฉพาะหน้า ข่าวช่อง 7HD หน้าเดียวเท่านั้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ไอพีตระกูล 119.79.xxx.xxx เข้ามาก่อกวนเป็นจำนวนมากครับ

--Soponwit Sangsai (คุย) 12:23, 17 ธันวาคม 2564 (+07)

  ดำเนินการโดยคุณ Lerdsuwa --Geonuch (คุย) 23:56, 18 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Kajeabbb

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: มีการกลั่นแกล้งก่อกวนใส่ข็อมูลเท็จใส่ร้ายบ่อยครั้ง ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์, 18 มีนาคม, 8 มิถุนายน, 2 ธันวาคม 3 ครั้ง, 18 ธันวาคม 3 ครั้ง

--Kajeabbb (คุย) 22:34, 18 ธันวาคม 2564 (+07)

  กึ่งป้องกัน 1 สัปดาห์ โดยพิจารณาเฉพาะเดือนธันวาคม ส่วนเดือนอื่น ๆ เห็นว่าทิ้งระยะห่างนานเกินไปครับ --Geonuch (คุย) 00:10, 19 ธันวาคม 2564 (+07)
ขอบคุณค่า Kajeabbb (คุย) 01:21, 19 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kajeabbb

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

--Kajeabbb (คุย) 22:49, 18 ธันวาคม 2564 (+07)

  เพราะ
 1. ผู้ใช้ Pizzaria123 ไม่มีการแก้ไขหลังจากการตักเตือนโดยผู้ใช้อื่นในหน้าคุย
 2. ผู้ใช้ไอพีมีการแก้ไขเพียงครั้งเดียวและไม่ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง
 3. การป้องกันหน้าในคำแจ้งขอก่อนหน้า เชื่อว่าน่าจะเพียงพอในขณะนี้ ถ้ามีการก่อกวนอื่น ๆ จะค่อยมาพิจารณาการป้องกันใหม่ครับ
--Geonuch (คุย) 00:10, 19 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย นคเรศ

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ส่งลิงก์สแปมในฉบับร่าง

และขอแจ้งเว็บสแปม: dd99.club, dd99.games,dd99v.com,dd99sport.com และ dd99online.com เนื่องจากเข้าข่ายเว็บการพนัน —Nakare✝「T」 15:12, 21 ธันวาคม 2564 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 16:26, 21 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: บัญชีเพื่อส่งสแปม

-- Just Sayori OK? (have a chat) 15:09, 22 ธันวาคม 2564 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 11:09, 23 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย แอนเดอร์สัน

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนเนื้อหาในบทความ กระทำสงครามแก้ไข และทำให้เสียระบบ มีความเป็นไปได้ที่ไอพีเหล่านี้คือผู้ใช้ดังกล่าว ซึ่งเคยถูกบล็อกเพราะกระทำความผิดแบบเดียวกันมาก่อนหน้า แต่ไม่ได้ปรับปรุงพฤติกรรมเดิม เพราะมีรูปแบบการเขียนเดียวกัน กระทำการแก้ไขบทความในช่วงเวลาเดียวกัน

--𝒜𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 くコ:彡 (คุย) 18:06, 24 ธันวาคม 2564 (+07)

  บล็อกบัญชีผู้ใช้ 6 เดือน เนื่องจากได้รับการตักเตือนหลายครั้ง ส่วนไอพีบล็อกช่วง 2 สัปดาห์ สำหรับความเกี่ยวข้องนั้นโปรดดูรายละเอียดที่หน้าแจ้งตรวจสอบหุ่นเชิดประกอบครับ --Geonuch (คุย) 22:33, 25 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งบล็อกโดย ชาวไทย

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: สร้างบทความคุณภาพต่ำโดยใช้เครื่องมือแปลภาษา (สันนิฐานว่าเป็นเครื่องมือ Translation tool) จำนวนมากในเวลาไล่เลี่ยกัน แม้จะได้รับคำเตือนแล้วก็ยังไม่ยุติพฤติกรรมดังกล่าว และใช้ภาษาที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าใจได้ (กรุณาดูหน้าพูดคุยนี้ประกอบ) อาจเข้าข่ายวิกิพีเดีย:การแก้ไขที่ทำให้เสียระบบ

--ชาวไทย (คุย) 20:55, 24 ธันวาคม 2564 (+07)

  ดำเนินการโดยคุณ Chainwit. --Geonuch (คุย) 22:50, 25 ธันวาคม 2564 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Prame tan

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ถูกไอพีก่อกวนหลายครั้งเป็นเวลายาวนาน

--Prame tan (คุย) 02:09, 30 ธันวาคม 2564 (+07)

  ขอบคุณมากครับ --Chainwit. [   พูดคุย ]

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวน

-- Just Sayori OK? (have a chat) 19:23, 30 ธันวาคม 2564 (+07)

  ขอบคุณมากครับ --Chainwit. [   พูดคุย ]

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: สแปม

-- Just Sayori OK? (have a chat) 22:43, 31 ธันวาคม 2564 (+07)

  ขอบคุณมากครับ --Chainwit. [   พูดคุย ]

แจ้งบล็อกโดย Jeabbabe

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: พบการก่อกวนในบทความสถานีโทรทัศน์ด้วยข้อมูลเท็จเป็นจำนวนมาก

--Jeabbabe (คุย) 16:38, 5 มกราคม 2565 (+07)

  ขอบคุณครับ --Chainwit. [   พูดคุย ] 16:53, 5 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ใช้หลายบัญชีเพื่อหลบเลี่ยงการบล็อก และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้นี้ก็มิได้แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจนโยบายวิกิพีเดียแต่อย่างใด

-- Just Sayori OK? (have a chat) 09:34, 8 มกราคม 2565 (+07)

  by Horus --Timekeepertmk (คุย) 21:32, 19 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Jeabbabe

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: กรณีเดียวกับผู้ใช้:119.76.129.33 คือก่อกวนในบทความสถานีโทรทัศน์ด้วยข้อมูลเท็จเป็นจำนวนมาก

--Jeabbabe (คุย) 22:44, 8 มกราคม 2565 (+07)

  ขออภัยนะครับที่ปล่อยไว้เนิ่นนาน แต่เนื่องจากตอนนี้ไม่มีพฤติกรรมเพิ่มเติมเลยขอยังไม่บล็อกครับ หากเขามีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก รบกวนแจ้งครั้งหน้านะครับ --Timekeepertmk (คุย) 21:34, 19 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Magnamonkun

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

--Magnamonkun (คุย) 22:54, 8 มกราคม 2565 (+07)

::   ขออภัยนะครับที่ปล่อยไว้เนิ่นนาน แต่เนื่องจากตอนนี้ไม่มีพฤติกรรมเพิ่มเติมเลยขอยังไม่บล็อกครับ หากเขามีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก รบกวนแจ้งครั้งหน้านะครับ --Timekeepertmk (คุย) 21:35, 19 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: บัญชีเพื่อก่อกวนอย่างเดียว

-- Just Sayori OK? (have a chat) 16:46, 11 มกราคม 2565 (+07)

  ไม่มีกำหนด ก่อกวนอย่างเดียว --Timekeepertmk (คุย) 21:39, 19 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย EZBELLA

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง แจ้งถึง test 4 แล้วยังไม่หยุดพฤติกรรม

--`Ez. (คุย) 21:42, 11 มกราคม 2565 (+07)

  by Horus --Timekeepertmk (คุย) 21:40, 19 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Iamike

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: พยายามแก้ไขหน้าของ พรรคก้าวไกล เพื่อใส่ร้ายและใส่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหลายครั้ง

--Iamike (คุย) 00:52, 14 มกราคม 2565 (+07)

  ขออภัยนะครับที่ปล่อยไว้เนิ่นนาน แต่เนื่องจากตอนนี้ไม่มีพฤติกรรมเพิ่มเติมเลยขอยังไม่บล็อกครับ หากเขามีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก รบกวนแจ้งครั้งหน้านะครับ --Timekeepertmk (คุย) 21:41, 19 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

-- Just Sayori OK? (have a chat) 14:55, 18 มกราคม 2565 (+07)

  by Geonuch --Timekeepertmk (คุย) 21:42, 19 มกราคม 2565 (+07)
@Timekeepertmk และ Geonuch: ช่วงไอพีนี้ยังไม่ถูกบล็อกครับ -- Just Sayori OK? (have a chat) 23:12, 21 มกราคม 2565 (+07)
  @Just Sayori: ขออภัยครับ ผมไปสับสนกับประวัติการบล็อกเดิม ก็เลยคิดว่าบล็อกไปแล้วครับ —Timekeepertmk (คุย) 16:46, 22 มกราคม 2565 (+07)
ต้องขออภัยด้วยครับ --Geonuch (คุย) 08:46, 29 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Soponwit Sangsai

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ไอพีรายนี้เข้ามาก่อกวนในหน้า ข่าวช่อง 7HD และหน้าอื่นๆ อีกด้วย และที่สำคัญที่สุด หน้าบทความ ข่าวช่อง 7HD เคยถูกไอพีตระกูล 119.76.xxx.xxx เข้ามาก่อกวนมาแล้วหลายครั้ง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ดูแลระบบจัดการล็อกป้องกันหน้า ข่าวช่อง 7HD อย่างไม่มีกำหนด แต่ก่อนจะล็อกป้อนกัน ให้ย้อนการแก้ไขของไอพีรายนี้ก่อนแล้วค่อยบล็อกไอพีรายนี้ด้วยครับ

--Soponwit Sangsai (คุย) 14:40, 20 มกราคม 2565 (+07)

เห็นด้วยครับ ล่าสุดไอพีนี้ยังมีพฤติกรรมพยายามก่อกวนบทความมากขึ้นเรื่อย ๆ Jeabbabe (คุย) 09:56, 21 มกราคม 2565 (+07)
  block 119.76.129.0/24 เป็นเวลา 3 เดือนครับ ส่วนหน้าช่อง 7 ป้องกันไอพีก่อน 3 เดือนครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:52, 21 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: สแปม , เขียนอะไรที่คนปกติไม่เข้าใจ

--kaoavi (คุย) 15:56, 20 มกราคม 2565 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 15:53, 21 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

-- Just Sayori OK? (have a chat) 16:25, 20 มกราคม 2565 (+07)

  by Chainwit. --Timekeepertmk (คุย) 15:54, 21 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Mymeyouwiki

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • ผู้ใช้:

2403:6200:8851:60E2:2591:C01D:2D87:C099 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก)

 • เหตุผลที่รายงาน:

การแก้ไขที่ทำให้เสียระบบ; ใช้วิกิพีเดียเพื่อเป็นที่ป่าวประกาศกิจกรรมของตนเอง

§oMymeyouwiki 💬 ❌unsigned 16:51, 20 มกราคม 2565 (+07)

  เนื่องจากมีพฤติกรรมครั้งเดียว จึงยังคงไม่บล็อกในครั้งนี้ครับ --Timekeepertmk (คุย) 15:57, 21 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ผู้ใช้นี้สร้างขึ้นมาเพื่อก่อกวนโดยเฉพาะกรุณาให้ผู้ดูแลระบบจัดการด้วยครับ เพราะผู้ใช้รายนี้มีความต้องสงสัยที่จะเป็น ไอพี 124.122.84.76 ที่ก่อกวนมาแล้วเยอะมาก และถูกบล็อกไปแล้วก่อนหน้านี้ เพราะจากการสังเกตุของผมเค้าเขียนเหมือนกันมากและมีการก่อกวนในแบบเดียวกัน

--kaoavi (คุย) 14:48, 22 มกราคม 2565 (+07)

  เนื่องจากตัวไอดีผู้ใช้ไม่มีประวัติการก่อกวนอื่นเพิ่มเติมในขณะนี้ จึงยังไม่ดำเนินการบล็อกครับ --Timekeepertmk (คุย) 08:23, 24 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

-- Just Sayori OK? (have a chat) 01:29, 23 มกราคม 2565 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 08:26, 24 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Siam2019

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ผู้ใช้บัญชีเหล่านี้มีพฤติกรรมก่อกวนโดยเฉพาะ ซึ่งยังมีประวัติก่อกวนในโครงการอื่น เช่นในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ จนเป็นเหตุให้ถูกบล็อกในโครงการนั้นอย่างไม่มีกำหนด

--Siam2019 (คุย) 20:02, 26 มกราคม 2565 (+07)

  Global locked by stewards. --Geonuch (คุย) 08:40, 29 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: บัญชีเพื่อก่อกวนอย่างเดียว

-- Just Sayori OK? (have a chat) 13:29, 27 มกราคม 2565 (+07)

  Global locked by stewards. --Geonuch (คุย) 08:41, 29 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนจำนวนมากในบทความที่เกี่ยวกับเกม ผมพยายามเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังก่อกวน

--kaoavi (คุย) 11:44, 28 มกราคม 2565 (+07)

  ไม่พบการแก้ไขต่อเนื่องทั้งในไอพีเดี่ยวและช่วงอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ต้องขออภัยในความล่าช้าครับ --Geonuch (คุย) 08:44, 29 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวน ผู้ใช้คนนี้น่าจะเป็นคนเดียวกันกับ ip ผู้ใช้:124.122.84.76 เนื่องจากมีการใช้คำก่อกวนในลักษณะเดียวกัน

--kaoavi (คุย) 21:34, 30 มกราคม 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 22:42, 30 มกราคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบายและมีการแก้ไขเชิงส่งเสริมในบทความบริษัทที่ผู้ใช้สังกัด

-- Just Sayori OK? (have a chat) 15:27, 31 มกราคม 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 17:22, 31 มกราคม 2565 (+07)

กึ่งล็อก ปีแยร์-แอเมอริก โอบาเมอย็องก์

ขณะนี้เกิดสงครามการแก้ไขเรื่องการแก้ไขเป็นนักเตะบาร์เซโลน่าเยอะมาก ๆ ครับรบกวนกึ่งล็อกบทความด้วยครับ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Poonpun2016 (พูดคุยหน้าที่เขียน) 15:28, 2 กุมภาพันธ์ 2565 (ICT)

  ดูเหมือนว่าจะมีการข้อมูลอ้างอิงแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงยังไม่กึ่งล็อกครับ --Geonuch (คุย) 07:59, 3 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Siam2019

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย

--Siam2019 (คุย) 09:30, 9 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  by Geonuch --Timekeepertmk (คุย) 01:46, 10 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Potapt

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ถูกก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

--Potapt (คุย) 17:05, 9 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  1 เดือนครับ --Timekeepertmk (คุย) 01:48, 10 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: บัญชีเพื่อส่งสแปม

-- Just Sayori OK? (have a chat) 01:44, 10 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 01:49, 10 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
@Timekeepertmk: สักครู่นี้มีการสร้างบัญชี Huaysod ขึ้นอีกบัญชีหนึ่ง จึงขอรบกวนให้บล็อกพร้อมกับขึ้นบัญชีดำสแปมเว็บ huaysod[ดอท]app ด้วยครับ -- Just Sayori OK? (have a chat) 01:55, 10 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
  เรียบร้อยครับผม ขอบคุณครับ :) -Timekeepertmk (คุย) 02:05, 10 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Mr.BuriramCN

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนแก้ไขในบทความต่าง ๆ อาทิ เอแดน อาซาร์, รัล์ฟ รังนิค ทั้งนี้เมื่อผมได้ย้อนการก่อกวน เขายังคงก่อกวนต่อไป

--Mr.CN (คุย) 00:28, 11 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  เนื่องจากไม่พบการก่อกวนต่อเนื่องหลังรายงานและไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ ต่อผู้ใช้ จึงไม่ได้พิจารณาบล็อกครับ --Geonuch (คุย) 12:14, 6 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Johannnes89

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: vandalism (sorry for writing in english, hope I'm reporting on the right page)

--Johannnes89 (คุย) 07:07, 11 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  global block by steward. --Geonuch (คุย) 21:35, 12 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Potapt

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: มีพฤติกรรมก่อกวนเหมือนผู้ใช้หมายเลขไอพี 2001:44C8:4712:291F:5891:BDC6:90F6:F6C5

--Potapt (คุย) 19:02, 12 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  เนื่องจากพบการก่อกวนจำนวนมาก จึงได้บล็อกช่วง 2001:44C8:4720:0:0:0:0:0/44 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 2 สัปดาห์ ซึ่งครอบคลุมไอพีที่แจ้งมาด้วยครับ --Geonuch (คุย) 21:43, 12 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

Special:Contributions/184.22.89.164

Please block user Special:Contributions/184.22.89.164, vandalism in กระติบ. Stang (คุย) 20:24, 10 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  by Timekeepertmk --Geonuch (คุย) 22:47, 12 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย นคเรศ

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย (เขียนฉบับร่างเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าของตัวเอง ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ใช้) —Nakare✝「T」 12:44, 14 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
  by Geonuch --Timekeepertmk (คุย) 19:01, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Mr.BuriramCN

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: มีการก่อกวนเกิดขึ้นในระยะหลัง

--Mr.CN (คุย) 13:00, 14 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  by Geonuch --Timekeepertmk (คุย) 19:02, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งป้องกันโดย RidJasper

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: แก้ไขนามสกุลของสมาชิกหลายครั้ง

--RidJasper (คุย, ส่วนร่วม) 13:08, 14 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  by Geonuch --Timekeepertmk (คุย) 19:03, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ทำการก่อกวนมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 ปัจุบันก็ยังมีการก่อกวนซ้ำต่อเนื่องมาหลายปี หากยังปล่อยไปไม่แน่เขาอาจจะกลับมาก่อกวนอีกในอนาคต

--kaoavi (คุย) 14:01, 14 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)   ผมคิดว่าการบล็อกไอพีระยะยาวอาจไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ เนื่องจากเลขไอพีอาจเปลี่ยนได้อยู่เสมอครับ และหากมีการก่อกวนเพิ่มเติมค่อยแจ้งบล็อกตอนนั้นได้ครับ ขอบคุณครับ --Timekeepertmk (คุย) 19:05, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

Block and Protect request

สถานะ:     อนุมัติ

Hi there, sorry for posting in English. Could any sysop protect article เมสัน_กรีนวุด and block this range Special:contribs/2405:9800:bc10:6645::/64? Excessive vandalism. Thanks! Stang (คุย) 18:19, 15 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
  by Chainwit. --Timekeepertmk (คุย) 19:06, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Mr.BuriramCN

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: มีการก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

--Mr.CN (คุย) 23:25, 15 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  ในส่วนของเมสัน ส่วน   ในส่วนของฮะกีม เนื่องจากไม่พบการก่อกวนเพิ่มเติมครับ --Timekeepertmk (คุย) 19:13, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: พบการก่อกวนจำนวนมากตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา

-- Just Sayori OK? (have a chat) 13:46, 16 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 19:16, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Just Sayori

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: หุ่นเชิดของธนภัทร สุดชีแสง

-- Just Sayori OK? (have a chat) 13:48, 16 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  --Geonuch (คุย) 10:09, 20 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย นคเรศ

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย —Nakare✝「T」 21:20, 16 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
  --Geonuch (คุย) 10:09, 20 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย B20180

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: @Geonuch และ Timekeepertmk: เนื่องด้วยมีการแทรกเนื้อหาประเทศผู้ใช้งานในบทความเกี่ยวกับอาวุธปืนโดยไม่มีอ้างอิง และ/หรือข้อมูลไม่ถูกต้องตรงอ้างอิง ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้ โดยเบื้องต้นผมได้แจ้งเตือนและทำการบล็อกไปบางส่วนแล้ว แต่อาจมีการเคลื่อนไหวอยู่ จึงอยากให้พิจารณา block range ของ IP กลุ่มนี้ตามเห็นสมควร ขอบคุณครับ --B20180 (คุย) 12:48, 17 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)
  อย่างไรก็ตาม การพิจารณาบล็อกช่วงนี้มาจากการก่อกวนอื่น ๆ ในช่วงเดียวกัน ไม่เพียงแค่การก่อกวนในกลุ่มบทความที่แจ้งมา จึงได้บล็อก 1.46.0.0/16 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 1 เดือน และ 49.49.0.0/16 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) 2 สัปดาห์ครับ ถ้าคุณ Timekeepertmk เห็นว่าควรพิจารณาเพิ่มเติมก็ปรับแก้ได้ครับ --Geonuch (คุย) 10:08, 20 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ถูกสร้างมาเพื่อสแปมลิงก์เท่านั้น ใส่ลิงก์สแปมเข้ามาเป็นระยะ ๆ ถูกเตือนหลายครั้งแล้วก็ยังสแปมเลื่อย ๆ ส่วนไอพีที่สองก่อกวนจำนวนมากถูกเตือนแล้วก็ยังไม่ฟัง

--kaoavi (คุย) 19:04, 18 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 23:29, 19 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: สแปมลิงก์เกี่ยวกับ google ต่อเนื่อง

--kaoavi (คุย) 13:26, 19 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 23:28, 19 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งปลดล็อกโดย 1.47.159.8

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: เนื่องจากหน้านี้ถูกล็อกมานานกว่า 3 ปี และปิดกั้นไม่ให้ไอพีแก้ไขหน้านี้ ให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาปลดล็อกบทความทั้ง 4 หน้า ให้ด้วยครับ

--1.47.159.8 16:34, 21 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  ผมขอแนะนำให้คุณสมัครบัญชีแล้วมาเขียนดีกว่าครับ เพราะหน้าเหล่านี้มีโอกาสโดนก่อกวนสูงครับ --Timekeepertmk (คุย) 09:00, 25 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: มีการก่อกวนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า

--kaoavi (คุย) 16:53, 22 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  1 เดือนครับ --Timekeepertmk (คุย) 23:28, 22 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Magnamonkun

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: เนื่องจากเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของผู้สูญหาย รวมถึงมีเฟคนิวส์ และการก่อกวนเป็นจำนวนมาก เลยขอแจ้งล็อกหน้าชั่วคราวเพื่อให้สถานการณ์มีความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ก่อนปลดล็อกครับ

--Magnamonkun (คุย) 00:15, 26 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  2 สัปดาห์ --Geonuch (คุย) 12:21, 6 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Potapt

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนตามบทความและหน้าวิกิพีเดียต่าง ๆ

--Potapt (คุย) 06:12, 26 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 09:19, 27 กุมภาพันธ์ 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ทั้งสองไอพีก่อกวนในหน้าทวีปแอฟริกาในเวลาไล่เลี่ยกัน และคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน

--kaoavi (คุย) 14:27, 7 มีนาคม 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 18:45, 7 มีนาคม 2565 (+07)

2001:FB1:5F:B784:8C76:3833:6CC0:4164

แจ้งบล็อก ก่อกวนแบบไม่หยุดยั้ง เลขไอพี 2001:FB1:5F:B784:8C76:3833:6CC0:4164 ก่อกวนไม่เลิก ทั้งเขียนไม่เลิก ทั้งบทความ มั่วซั่ว ไปหมดครับ --Thanphon Phanyiam (คุย) 02:00, 8 มีนาคม 2565 (ICT)

@Thanphon Phanyiam: ไม่ทราบว่ามีเนื้อหาส่วนไหนที่ถือว่าเป็นการก่อกวน ถ้าเป็นไปได้โปรดยกตัวอย่างให้เห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาครับ --Geonuch (คุย) 23:05, 10 มีนาคม 2565 (+07)

2403:6200:88A8:D626:5808:9E23:CA13:45FD

แจ้งบล็อก ก่อกวนแบบไม่หยุดยั้ง เลขไอพี Special:Contributions/2403:6200:88A8:D626:5808:9E23:CA13:45FD ก่อกวนไม่เลิก ทั้งเขียนไม่เลิก ทั้งบทความ มั่วซั่ว ไปหมดครับ --SuidE (คุย) 21:06 , 10 มีนาคม 2565 (ICT)

@SuidE: ไม่ทราบว่ามีเนื้อหาส่วนไหนที่ถือว่าเป็นการก่อกวน ถ้าเป็นไปได้โปรดยกตัวอย่างให้เห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาครับ --Geonuch (คุย) 23:05, 10 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: สร้างบัญชีขึ้นมาเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

--kaoavi (คุย) 20:23, 11 มีนาคม 2565 (+07)

  --Sry85 (คุย) 13:10, 12 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย "Reducng co2!"

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ไอพีก่อกวนทำเขียนทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวแก้ไขเรตติงไม่ถูกต้อง เรตติ้งถูกต้องครับ ไม่ยอมไม่เลิกบล็อกเลยครับ

--"Reducng co2!" (คุย) 16:07, 13 มีนาคม 2565 (+07)

เรตติง ถูกต้องตามหลักการทับศัพย์ของราชบัณฑิตยสถานตรับ [1] --Lerdsuwa (คุย) 23:51, 13 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งป้องกันโดย Wachi see

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ผู้ใช้หมายเลขไอพีก่อกวนอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง ก่อกวนในลักษณะเดียวกัน เพิ่มข้อมูลที่ไม่มีอ้างอิง

--Wachi see (คุย) 14:52, 14 มีนาคม 2565 (+07)

  กึ่งป้องกัน 1 สัปดาห์ --Geonuch (คุย) 21:33, 16 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Thanphon Phanyiam

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ไอพีก่อกวนหน้ากนกพงศ์ สงสมพันธุ์มันแก้ไขสร้างหน้าเปลี่ยนของ เอกสิทธิ์ สุวรรณวัฒน์ คิดว่าเป็นใครครับ ฉันงงครับ ฉันเคยแก้ทำกลับคืนตั้งแต่วัน 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตอนนี้มันมาอีกไม่เลิกไม่หยุด ก่อกวนไม่เลิก ทั้งเขียนไม่เลิก ทั้งบทความ มั่วซั่ว ไปหมดบล็อกเลยครับ

--Thanphon Phanyiam (คุย) 21:03, 17 มีนาคม 2565 (+07)

  คิดว่าตอนนี้ไม่น่าเจอการก่อกวนแล้วครับ --Timekeepertmk (คุย) 01:00, 3 เมษายน 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Siam2019

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ชื่อผู้ใช้ขัดกับนโยบาย

--Siam2019 (คุย) 16:55, 23 มีนาคม 2565 (+07)

  --Sry85 (คุย) 17:05, 23 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย PolaX3

สถานะ:     อนุมัติ

PolaX3 💬|📝 01:01, 26 มีนาคม 2565 (+07)

  --Geonuch (คุย) 20:22, 26 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

--kaoavi ピンク (คุย) 14:03, 26 มีนาคม 2565 (+07)

  บล็อกช่วงไอพี 2001:fb1:155::/48 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) --Geonuch (คุย) 20:43, 26 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย นคเรศ

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: เป็นบัญชีผู้ใช้ขององค์กร ขัดต่อนโยบาย —Nakare✝「T」 15:18, 26 มีนาคม 2565 (+07)
  --Geonuch (คุย) 20:34, 26 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย PolaX3

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

PolaX3 💬|📝 15:34, 26 มีนาคม 2565 (+07)

  บล็อกช่วงไอพี 2001:fb1:155::/48 (คุย • ส่วนร่วม • ส่วนร่วมที่ถูกลบ • ลบส่วนร่วมทั้งหมด • ปูม • ปูมตัวกรอง • บล็อกผู้ใช้ • ปูมการบล็อก) --Geonuch (คุย) 20:43, 26 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง มักก่อกวนในบทความวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมักพิมพ์คำอธิบายว่า อ , ห และไอพีที่สองก็ก่อกวนเช่นกัน --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Kaoavi (พูดคุยหน้าที่เขียน) 11:45, 27 มีนาคม 2565 (ICT)

--kaoavi ピンク (คุย) 11:33, 27 มีนาคม 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 18:07, 28 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย นคเรศ

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนในหลาย ๆ หน้า —Nakare✝「T」 20:20, 27 มีนาคม 2565 (+07)
  --Lerdsuwa (คุย) 18:11, 28 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย PolaX3

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนใส่ลิงค์ไม่เหมาะสมในหน้าบาการาอย่างต่อเนื่อง

PolaX3 💬|📝 23:52, 27 มีนาคม 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 18:11, 28 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย PolaX3

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

PolaX3 💬|📝 03:06, 28 มีนาคม 2565 (+07)

  --Lerdsuwa (คุย) 18:13, 28 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Potapt

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: แทรกลิงก์เว็บตามบทความต่าง ๆ

--Potapt (คุย) 02:51, 29 มีนาคม 2565 (+07)

  --Sry85 (คุย) 18:22, 29 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งป้องกันโดย PolaX3

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ถูกก่อกวนใส่ลิงก์โฆษณาบ่อยครั้งและขอให้เพิ่ม baccaratclub.net     ลงในบัญชีสแปมด้วยครับ

PolaX3 💬|📝 23:55, 29 มีนาคม 2565 (+07)

  --Sry85 (คุย) 15:53, 30 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย PolaX3

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: พบการก่อกวนจากช่วงไอพีนี้บ่อยครั้ง

PolaX3 💬|📝 15:40, 30 มีนาคม 2565 (+07)

  --Sry85 (คุย) 15:54, 30 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Thanphon Phanyiam

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

-- Thanphon Phanyiam คุย 20:21, 31 มีนาคม 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนในบทความนักแสดง

--kaoavi ピンク (คุย) 13:55, 1 เมษายน 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย "Reducng co2!"

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

-- "Reducng co2!" (คุย) 20:30, 1 เมษายน 2565 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 01:02, 3 เมษายน 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Horus

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: แก้ไขหน้าฐิฏา รังสิตพล ในลักษณะย้อนกลับ 3 ครั้ง และลบป้ายระบุปัญหาบทความทั้งที่ยังไม่ได้แก้ไข

--Horus (พูดคุย) 15:06, 2 เมษายน 2565 (+07)

  --Timekeepertmk (คุย) 01:02, 3 เมษายน 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Thanphon Phanyiam

สถานะ:     ไม่อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ทั้งห้าไอพีก่อกวนในหน้ากนกพงศ์ สงสมพันธุ์ในเวลาไล่เลี่ยกัน และคาดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกัน

--Thanphon Phanyiam (คุย) 18:19, 2 เมษายน 2565 (+07)

  ผมเห็นพฤติกรรมของไอพีกลุ่มดังกล่าวตามที่คุณยกมาข้างต้นครับ แต่ว่าหลังจากช่วง 17 มีนาคม เป็นต้นมา ไม่ได้มีพฤติกรรมใดเพิ่มเติม จึงคงยังไม่บล็อกไอพีกลุ่มดังกล่าวในครั้งนี้ครับ อย่างไรก็ตามผมได้แก้ปัญหาด้วยการล็อกหน้าดังกล่าวแทนเพื่อป้อนกันการก่อกวนของไอพีครับ ทั้งนี้ในอนาคตหากไอพีเหล่านี้มีพฤติกรรมก่อกวนเพิ่มเติมจะมีการพิจารณาบล็อกระยะยาวต่อไปแทนครับ --Timekeepertmk (คุย) 01:06, 3 เมษายน 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Magnamonkun

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ผู้ใช้เคยถูกบล็อกมาแล้วหนึ่งครั้ง แต่เมื่อได้รับการปลดบล็อก ก็ยังคงมีพฤติกรรมก่อกวนแบบเดิม

--Magnamonkun (คุย) 22:02, 4 เมษายน 2565 (+07)

  --Sry85 (คุย) 16:06, 6 เมษายน 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Siam2019

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ก่อกวนอย่างต่อเนื่อง

--Siam2019 (คุย) 21:35, 7 เมษายน 2565 (+07)

  3 เดือนครับ --Timekeepertmk (คุย) 12:45, 8 เมษายน 2565 (+07)

แจ้งบล็อกโดย Kaoavi

สถานะ:     อนุมัติ

 • เหตุผลที่รายงาน: ไอพีก่อกวนต่อเนื่อง

--kaoavi ピンク (คุย) 21:43, 8 เมษายน 2565 (+07)

  --Sry85 (คุย) 22:18, 8 เมษายน 2565 (+07)